Eski Haberler (354)

Çarşamba, 26 Şubat 2020 00:00

GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP

Written by

Günlük bir gazetede 26.02.2020 tarihinde “1 Milyon 100 Bin Çiftçiye Hukuksuz Atama” başlığı ile yayımlanan haber nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu haber tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı iddia, itham ve yorumlardan ibarettir.

Haberde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın 2017 yılı Aralık ayında İnsan Kaynakları Yönetmeliğine aykırı bir şekilde atandığı ve bu atamanın mevzuata uygun hale getirilmesi için 2019 yılında kabul edilen İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde kişiye özel değişiklik yapıldığı iddia edilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin atama, terfi esas ve usulleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirlenirken, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atama usul ve esasları özel olarak bizzat kanun hükmü tarafından çok açık bir şekilde belirlenmiş olup ilgili yasa maddesinde Genel Müdürün atanma şartları içinde yaşlılık aylığı almaya (veya emekliliğe) hak kazanmama şartı bulunmamaktadır.

Diğer personelden ayrı olarak Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanmasına ilişkin özel bir hüküm içeren 1581 sayılı Kanunun 5. maddesinin 4. fıkrasının “en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış, kamu kurum ve kuruluşlarında veya tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri teşkilatı ile tarım kredi kooperatiflerinin faaliyet alanı ile ilgili benzer bir kuruluşta en az sekiz yıl çalışmış olmaları şarttır.” şeklindeki hükmü tartışmaya yer vermeyecek şekilde açık olduğundan ikincil mevzuat olan yönetmelik hükmünün bu kanun hükmüne aykırı olması hukuken düşünülemez.

Kanun hükmündeki şartların tamamını taşıyan Fahrettin Poyraz, 06.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla mevzuata uygun olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Habere konu olan bir takım tartışmaları ve art niyetli yaklaşımlarda bulunulmasını önlemek amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili özel düzenleme içeren Kanun hükmünün düzenleme amacına uygun olarak, Genel Kurul kararı ile kabul edilen 2019 yılı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin “Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına Atanma” başlıklı 16. maddesine ”bu atamada yönetmeliğin 6. maddesinin 8. paragrafındaki şartlar aranmaz.” ifadesi eklenmiştir.

Özetle, Kanun hükmünde yaşlılık aylığı almaya hak kazananların Genel Müdür olarak atanamayacağına ilişkin her hangi bir sınırlama bulunmadığı, keza 2015 yılı İnsan Kaynakları Yönetmeliğindeki yaşlılık aylığı almaya hak kazananlarının Teşkilatta kadrolu olarak istihdam edilemeyeceğine ilişkin hükmün, kanunda atama şartları düzenlenen Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışındaki diğer personeli kapsadığından Fahrettin Poyraz’ın Genel Müdür olarak atanması hukuka, kanuna ve mevzuata uygundur.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın aylık gelirinin 100 bin lirayı bulduğu iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuzda Genel Müdür ücreti, mevzuat gereği Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmekte olup açılacak davada bu durum belgeleri ile ortaya konulacaktır.

Bunun yanında Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 35 milyar TL olan; Ülke sathına yayılmış yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan 1625 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 Bölge Birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 4.700 çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin 18 şirketinden; Tarım Kredi Holding A.Ş., Gübretaş, Gübretaş Maden A.Ş., TK Sera A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Katılım Sigorta A.Ş., Bereket Katılım Hayat A.Ş. olmak üzere ülkemizin sektöründe önde gelen 8 ayrı şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmekte olup, 1581 sayılı Kanununun 3. maddesinin son fıkrası hükmü gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Gübretaş A.Ş. dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almadığını,

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili özel hükümler içeren yasa maddesinin açık hükmüne rağmen tıpkı bugün olduğu gibi ileride kötü niyetli yorumların yapılmasını önleme amacıyla, İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin 2 yıldan sonra haber konusu yapılmasının ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlerinin ücretlerinin belirli periyotlarla gündeme getirilmesinin, Tarım Kredi Kooperatiflerinin son dönemde üretici ve tüketici lehine yaptığı uygulama ve icraatları ile kamuoyu nezdinde yükselen prestijini gölgelemeye yönelik art niyetli çabalar olduğunu,

Yaklaşık 150 yılı aşan köklü geçmişiyle güven ve itibar müessesesi olan, ülke tarımı ve çiftçimizin iftihar kaynaklarından biri haline gelen ve misyonu gereği ülkemiz çiftçisini ve tarımını destekleyen gerek Kurumumuz ve gerekse Genel Müdür Fahrettin Poyraz hakkında, olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik, tümüyle haksız ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren habere ilişkin açıklamamızı, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.   

 

                        

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba, 19 Şubat 2020 00:00

Tarım Kredi ve Migros işbirliğinde 10. yıl

Written by

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Migros arasında ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2009 yılında başlayan işbirliği 10. yılını geride bıraktı. Yıllık 20 bin ton yaş sebze-meyve satışının yapıldığı işbirliği çalışmaları düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Migros Ticaret A.Ş. arasında 2009 yılında başlayan işbirliği protokolünün 10. yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü Mehmet Erol, 12 Bölge Birliği Müdür Yardımcısı ve çok sayıda Kooperatif yetkilisi, Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Ekmel Nuri Baydur, Bölge Depo Müdürleri ile Kalite Denetim ve Yönetim Müdürleri ve saha sorumluları katıldı.

2020’de hedef 100 bin ton

Toplantının açılışında konuşan Kılıç, Tarım Kredi ortağı çiftçilerin bin bir emekle ürettiği ürünleri arada herhangi bir aracı olmadan tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Migros ile işbirliğimiz belki küçük rakamlarla başladı. Ancak bugün geldiğimiz noktada yıllık 20 bin ton yaş meyve sebze tedarik ettik. Tabi ki bunu yeterli görmüyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 2020 yılı içinde Migros’a 100 bin ton yaş meyve sebze tedarik etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşma konusunda Bölge Birlikleri ve kooperatifler ile el ele, gayret içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarım Kredinin rolü önemli

Baydur ise konuşmasında, 10 yıl öncesinde başlayan işbirliğinin bugün geldiği noktadan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, “Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte kaliteli ve doğrudan ürün tedarikinde önemli bir rol oynamakta. 2020 yılı ve ilerleyen yıllarda işbirliğimizin artarak devam etmesi son derece önemli. Bu işbirliğinde tüm Tarım Kredi ve Migros çalışanlarının büyük emeğinin olduğu aşikar. Bu nedenle herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 Toplantıda konuşmaların ardından 10 yıllık süreç değerlendirilerek, 2020 yılı için yapılacak çalışmalar ve planlanan yaş meyve sebze alım miktarları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çarşamba, 19 Şubat 2020 00:00

Merkez Birliğinde yangın tatbikatı

Written by

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde görev yapan personele yönelik olarak yangın tatbikatı yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlük binası otoparkında düzenlenen tatbikata Sivil Savunma Planında görevlendirilen ilgili personel katıldı. 18 Haziran 2018 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" madde 5  kapsamında tatbikata katılan personele bilgiler aktarıldı. İş yerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, yangınla mücadele, ilkyardım, arama kurtarma, tahliye ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi hakkında eğitim verildi.

Genel Müdürlük hizmet binası ve eklentilerinde yürütmek ve uygulamak amacı ile görevlendirilen personele Sivil Savunma Planı görevleri kapsamında, Acil Durum Ekibi/Destek Elemanı sorumluluğunda gerçekleşen tatbikatta; yangın şekilleri gösterilerek, yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı, gösterildi. Temsili yakılan ateşlerin söndürülmesi uygulaması yapıldı.

Pazartesi, 17 Şubat 2020 00:00

KKTC ile yakın işbirliği daha da güçlenecek

Written by

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yakın işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Gübretaş’ın değerlendirme toplantısını bu yıl Girne’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Gübretaş Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve bölge birliği idarecilerinin katılımıyla 13-16 Şubat tarihlerinde Girne’de bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya iştirak etmek üzere Kıbrıs’a giden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Poyraz ve Yumaklı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleştirilen ziyarette kimyevi gübrenin yanı sıra tarım alanında var olan ortak ilişkilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca mevcut işbirliğinin farklı adımlarla daha da genişletilmesi konusu ele alındı.

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz ve Genel Müdür Yumaklı, Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal üretimin öncü kuruluşu Zirai Levazım Kooperatifi’ni de ziyaret ederek, geçen ay göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aktolgalı ve yeni yönetime başarılar diledi. Görüşmede, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlenerek artırılması konusunda mutabık kalınırken, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaret ve toplantı programıyla ilgili bir değerlendirme yapan Dr. Fahrettin Poyraz, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak Gübretaş ve diğer şirketlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarımın gelişimine katkılar sağlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Buradaki üreticilerin ihtiyaç duyduğu girdileri karşılamanın yanında başta Ada’nın sembolü olan Hellim peyniri olmak üzere buradaki bazı tarımsal ürünlerin Türkiye’deki tüketicilere ulaştırılmasını sağlayarak, ekonomik katma değerler üretiyoruz” dedi.

Yakın işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Gübretaş’ın değerlendirme toplantısını bu yıl Girne’de gerçekleştirmeye karar verdiklerini belirten Poyraz, “Bu toplantı vesilesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız ile buradaki önemli paydaşımız Zirai Levazım Kooperatifi’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı ziyaret ettik. Çok verimli geçen bu görüşmelerde işbirliğimizin artırılmasına yönelik konuları ele alma fırsatını bulunduk. Yeni çalışmalarla Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal büyümeye katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kıbrıs’ın Gübretaş ve Tarım Kredi Kooperatifleri açısından ticari faaliyetin ötesinde bir anlam taşıdığını belirten Dr. Fahrettin Poyraz, “Biz tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da her zaman ve her yerde çiftçilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki çiftçi kardeşlerimize son birkaç yılda eğitimler de vererek, onların tarım konusunda bilinçlenmesini ve bu topraklardaki tarımsal verimin yükselmesini sağlamak bize ayrı bir heyecan veriyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların güzel neticelerini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise ”Kuzey Kıbrıs’ta yıllık 15 bin ton civarında olan gübre ihtiyacının büyük bölümü, Zirai Levazım Kooperatifi işbirliğiyle son yıllarda Gübretaş ürünleriyle karşılanmaktadır” dedi.

Kuzey Kıbrıs’taki toplam gübre tüketimin yaklaşık üçte ikisini Gübretaş’ın yüksek verim ve kalite artışı sağlayan ürünleriyle karşılandığına dikkat çeken İbrahim Yumaklı, “Bu girdideki payımızı artırmanın yanı sıra işbirliğini sosyal fayda yönüyle de desteklemek amacıyla Kıbrıs’taki tarımsal üreticilere yönelik olarak 3 yıldır bazı eğitimler de veriyoruz. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın de kıymetli destekleriyle yürüttüğümüz bu bilinçli tarım faaliyetlerine bu yıl iki ayrı noktada model üretim alanı da kurarak, yeni bir boyut daha kazandırdık. Her yıl Türkiye’nin birçok noktasında yaptığımız model alanlarda yüzde 50’lere varan verim artışları sağlamaktayız. Gazimağusa’daki arpa ve Lefke’deki patates model ekim alanlarında da, bölgedeki çiftçiler için örnek olacak verimlere ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de her yıl binlerce çiftçiye verilen bilinçli tarım eğitimleriyle ilgili bilgi birikimini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üreticilere de aktarmak için özellikle son dönemde önemli adımları gerçekleştiren Gübretaş’ın yaptığı çalışmalara değinen Yumaklı,  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak üretimde sürdürebilirliği sağlamak, bilinçli besleme ile bol verimli ve üstün kaliteli tarımsal ürünler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla özellikle analiz için tarım arazilerinden toprak numuneleri alma, bu analiz sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri oluşturma, çiftçi bilinçlendirme toplantıları düzenleme ve bitki yetiştirme teknikleri eğitimi faaliyetlerini yürütüyoruz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Zirai Levazım Kooperatifi ile koordineli şekilde yürüttüğümüz bu çalışmaların Kuzey Kıbrıs’taki tarımın geleceğine katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

 

Cumartesi, 15 Şubat 2020 00:00

Tarım Kredispor U19 Genç Takımı şampiyon oldu

Written by

Ankara Amatör  Spor Kulüpleri Federasyonu U19 1. Ligi 4.Grup’ta liderliği lig bitimine kadar bırakmayan Tarım Kredispor U-19 Genç Takımı şampiyon oldu.

Lig boyunca liderliğini koruyan Tarım Kredispor Genç Takımı, son karşılaşmasında Başkent Fetihspor'u 4-1 yenerek 2019-2020 futbol sezonu U19 Ligi 4. Grubu şampiyon olarak tamamladı.

Tarım Kredispor Genç Takımı bu sonuçla toplam 6 gruptan ilk iki takım olmak üzere 12 takımın katılacağı play off'larda mücadele etme hakkı kazandı. 4'erli 3 grup halinde düzenlenecek play-off’larda şampiyon olan takımlar Türkiye finallerine gidecek.

Şampiyonluk kupasıyla poz veren Genç Takım oyuncuları kazandıkları şampiyonluğu Tarım Kredi’ye armağan ettiler.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U19 1. Ligi 4.Grup’ta ligi 31 puan ve 33 gol averajıyla şampiyon tamamlayan  Tarım Kredispor U-19 Gençler takımında maç sonu şampiyonluk coşkusu görülmeye değerdi. Sezon boyunca genç takımı yakından takip eden ve gerekli her türlü destği veren Tarım Kredispor Kulüp Başkanı Davut Arpa, maçtan sonra şampiyonluk kazanan takım oyuncularını ve antrenör Fahrettin İrkin’i tebrik etti. Başkan Arpa, “Genç takımımızın şampiyonluğu, altyapısı güçlü bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. Üst liglerde mücadele için altyapının önemli olduğunun farkındayız. Altyapımızı daha da güçlendirerek kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Genel Müdür Poyraz oyuncuları tebrik etti

Ankara U19 1. Liginde şampiyonluğa ulaşan Tarım Kredispor U19 Genç Futbol Takımı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’a ziyarette bulundu. Şampiyonluk kupasıyla birlikte tam kadro Merkez Birliğine gelen genç takım oyuncuları desteklerinden dolayı Genel Müdür Poyraz’a teşekkür etti. Genel Müdür Poyraz, takım oyucularını ayrı ayrı kutlayarak, “Ligin başından beri sizleri gururla takip ediyoruz. Kazandığınız şampiyonlukla bizleri çok mutlu ettiniz. Tarım Kredi olarak bizler gençlerin yanında olmaktan, onların başarılarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Sizleri de tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Tarım Kredispor Kulüp Başkanı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa, takımın sponsorluğunu üstlenen Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, U19 takımı antrenörü Fahrettin İrkin ve kulüp yöneticileri de katıldı.

Çarşamba, 12 Şubat 2020 00:00

Gaziantep Bölgede değerlendirme toplantısı

Written by

Gaziantep Bölge Birliğine bağlı faaliyet gösteren Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde bulunan kooperatiflerin 2019 yılı performansları ve 2020 yılı hedefleri konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Mustafa Aslan toplantıda, “2019 yılında zorlu bir sezon geçirdik. 2020 yılında faaliyetlerimizi artırmak amacındayız. Bunun için üreticilerin kooperatiflerimize kazandırılması amacıyla çiftçi ziyaretleri ve köy toplantıları yapılması, ürün değerlendirme, sözleşmeli üretim ve tüm tarımsal faaliyetlerde üretici ortaklarımıza imkanlar sunup bölgemizin kalkınmasında önemli paylar almaya gayret göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bölge Müdürü Mustafa Aslan’nın yanı sıra, Bölge Müdür Yardımcıları Levent Uslu ve Hasan Şentürk, Bölge Avukatı Tevfik Yakar, Bölge Kontrolörleri M. Anıl Şaşmaz ve Burak Bedir, Bölge Birliği çalışanları ve kooperatif çalışanları katıldı.

Ömer ÖZTEKİN / GAZİANTEP

Son yıllarda yoğunlaştığı Ar-Ge çalışmaları kapsamında özel sektör ile kamu ve akademik işbirlikleri konusunda önemli adımlar atan GÜBRETAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yaptığı başbayilik anlaşmasıyla bunlara bir yenisini ekledi. Böylece tarım ve enerji sektörlerinden iki öncü şirket arasında, ülke tarımı ve milli ekonomiye katma değer sağlayacak önemli bir işbirliğine imza atılmış oldu.

Bir süredir yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömürden elde ettiği ve tarımda toprak düzenleyici olarak kullanılan TKİ-HÜMAS’ın tarımsal üreticilere ulaştırılması için işbirliği yapıldı. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak tarafından imzalanan TKİ-Hümas Başbayilik Anlaşması, ülkemizin önemli yeraltı kaynaklarından Hümik Asit’in tarımda daha etkin kullanımı sayesinde çiftçi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılmasını amaçlıyor.

Sözleşme kapsamında GÜBRETAŞ, TKİ tarafından üretilen bu ürünün 5 yıl boyunca pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda tek yetkili ve başbayii olacak. GÜBRETAŞ, yerli kaynakların milli ekonomi için katma değere dönüştürülmesi hedefiyle bu ürünün yurtiçi satışlarının yanı sıra son yıllarda ağırlık verdiği ihracat çalışmaları kanalıyla yurtdışı pazarlara da ulaştırılmasını sağlayacak.

Anlaşma çerçevesinde öncelikle TKİ’nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litre TKİ HÜMAS, GÜBRETAŞ tarafından çiftçilerin kullanımına sunulacak. Projenin ikinci fazında TKİ, hümik asit tesislerini Soma Tunçbilek’e taşıdığında ortak Ar-Ge çalışmalarıyla ürünün içerik olarak zenginleştirilmesi ve maliyet optimizasyonu gibi çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Başbayilik anlaşmasıyla 2025 yılına kadar en az 1,5 milyon litre TKİ-HÜMAS ürününün yurtiçi ve yurtdışında tarımsal üretimin kullanımına sunulması hedefleniyor.

“Önemi Zamanla Anlaşılacak”

Yapılan imza töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz,  “Bu işbirliği sayesinde tarım alanlarının verimliliği yükseltilirken, ürünün yurt dışına ihracatıyla milli ekonomiye de katkı sağlanacak. TKİ'nin 10 yılı aşkın zamandır Ar-Ge'sini yürüttüğü bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek adımlardan biri olduğuna inanıyorum” dedi.

Anlaşmanın tarıma sağlayacağı faydaların ileride daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Poyraz, "Türkiye olarak bazı açmazlarımız var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraftan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız. Bunun için verimlilik artışı gündeme geliyor. O yüzden bu anlaşma, Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde bu anlaşmanın Türkiye ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğu daha iyi anlaşılacak. Bu bize ait, yerli bir çalışma. Neresinden bakarsanız bakın, her yönüyle ülkemiz açısından faydalı bir iş. Zaman içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem üretici ve tüketici tarafından fiyatlara yansıması şeklinde faydalı sonuçlarını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise ürünün ihracatının Türkiye için bir katma değer oluşturacağından bahsederek “Ne yazık ki topraklarımız organik madde yönünden yeterli değil ve toprak kalitesini artırmak için hümik asidin çok önemli bir yeri var. Biz bu anlaşmayla Türkiye genelindeki tüm tarım alanlarına bu ürünü ulaştırabileceğiz. Katma değerli bu ürünün sadece yurtiçi dağıtımını değil, yurtdışına ihracı için de çalışacağız” dedi.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre 1 litrelik hümik asidin 8 tonluk hayvansal gübreye eşit olduğuna dikkat çeken Yumaklı, “Bu ciddi bir oran farkı. Bu şekilde hem kaynaktan tasarruf sağlayacağız, hem de maliyetler düşecek" ifadelerini kullandı.

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak da yerli üreticilerin desteklenmesi ve güçlenmesinin stratejik önem arz ettiğini aktardı. TKİ'nin hümik asit üretimine 2009'da başladığını belirten Bayrak, şunları kaydetti: “Bu anlaşmada amacımız yerli ve milli kaynaklarla üretim. Gerektiğinde yılda üretim kapasitesini 1 milyon litreye kadar çıkarabileceğimiz TKİ-HÜMAS markalı sıvı hümik asit ürünümüzün kullanımının artırılmasıyla üreticimizin gübre ihtiyacı konusunda dışa bağımlılığını azaltıp, tarım topraklarının iyileşmesini ve düzenlenmesini sağlayıp, daha bereketli hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu husustaki çalışmalarımız devam edecek.”

Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin sonunda, günün anısına karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Kömürden Elde Edilen Hümik Asit İle Tarımda Verim Artıyor                                      

Tarım arazilerinden verim alabilmek için organik madde miktarının en az yüzde 3 olması gerekmektedir. Fakat Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunda organik madde düzeyi yüzde 3’ün altındadır. Bu durum toprağın verim kapasitesini düşürmekte ve bitki beslemeden beklenen faydanın alınmasını engellemektedir.

Hümik asit, humusun en aktif maddesidir. Humus, toprağa atılan kimyasal gübrelerin alımını kolaylaştıran en önemli maddedir. Hümik asit, doğada en fazla Leonardit olarak adlandırılan düşük kalorili kömürlerin içerisinde bulunmaktadır.

TKİ’nin 2009’da başlattığı çalışmalarla “leonardit” adı verilen düşük kalorili kömürlerden elde edilerek geliştirilen TKİ HÜMAS, içerdiği organik madde ve hümik-fulvik asit sayesinde tarımsal üretimde toprak düzenleyici olarak kullanılmaktadır.

Ekim öncesi toprağın organik maddece zenginleştirilmesi, tarımsal üretimde verimi artırmaktadır. TKİ HÜMAS, öncelikle bu amaçla kullanılabilecek önemli bir üründür. Bunun yanı sıra bu ürün, damla sulamada doğrudan bitki yoluyla kullanılabilmektedir.

Hümik asit içeren TKİ-HÜMAS’ın kullanımıyla Türkiye topraklarının %90’ında yeterli miktarda bulunmayan humus oranı ve organik maddeler geri kazandırılmakta, böylece verim artışı sağlanmaktadır.

Hümik asit; toprağın havalanmasını, su tutma kabiliyetini ve bitkinin kılcal/saçak köklerini arttırmaktadır. Toprağın asit-baz dengesini sağladığı için bitkilerin köklerinden besinleri daha kolay ve hızlı almasına etki etmektedir. Katyon değişim kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenlerle toprakta var olup bitkinin alamadığı besin elementlerini bitkinin almasını sağlarken verime ve büyüme hızına ciddi etki göstermektedir.  

Pazartesi, 10 Şubat 2020 00:00

Tarım Kredi Üreticinin Güvencesi

Written by

Kış mevsimi olmasına rağmen Antalya’dan 30 ülkeye sebze ihraç ediliyor. Özellikle Kumluca’da 55 bin dönüm sera alanının yüzde 60’lık kısmında domates üretiliyor. Domatesin yanında üreticiler, yaz mevsiminin sebzelerini de seralarda yetiştirebiliyor.

Tarım Kredi de Antalya’da ortaklarından aldığı 9 bin 500 ton domatesin yanı sıra 1.000 ton biber, 1.150 ton patlıcan ve 35 ton salatalığı zincir marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırdı. Üretici için en büyük güven kapısı, Tarım Kredi Kooperatifleri oldu.

İç piyasaya sebze Tarım Kredi aracılığıyla ulaşıyor

Kış döneminde özellikle Ocak-Şubat aylarında Türkiye’de tüketilen sebzenin önemli bölümünün üretildiği Antalya Kumluca’dan, yaklaşık 30 ülkeye sebze ihraç ediliyor.

Kumluca’ya bağlı Hacıveliler Mahallesinde domates üreticiliği yapan Durali Akdeniz(52), çocukluğundan beri domates ürettiklerini belirterek, domates üretmenin zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Seralarda domatesleri bebeğe bakar gibi özenle yetiştirdiklerini anlatan Akdeniz, soğuk havalarda seralarda nöbet tuttuklarını, fideden sökümüne kadar her aşamada emek harcadıklarını ve zamanla çok zorlandıklarını vurguladı.

Organik domatesler”

Toplamasının, kasaların taşımasının zor olduğunu dile getiren Akdeniz, “Domatesleri bombus arılarıyla üretiyoruz, hormon yok, lezzeti, kokusu çok farklı. Hem meyve hem sebze olarak tüketiliyor. Tamamı ihracat ürünü ve yetkililer tarafından sürekli kontrol altında. Eskiden bu kadar takip edilmiyordu. Ağırlıklı olarak Doğu Bloku ülkelerine hal üzerinden gidiyor” dedi.

“Tarım kredi üzerinden pazarlıyoruz”

Ürünleri artık Tarım Kredi üzerinden pazarlayacaklarını belirten Akdeniz, “Kooperatife 4 ay önce ortak oldum. Daha önce ön yargılarım vardı. Ama bir vesileyle gittim ve çok beğendim hizmetlerini. Ön yargılarım yıkıldı. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Yıllar içinde bizim çiftçiliğimiz nasıl gelişip değiştiyse, Tarım Kredi de olumlu anlamda çok değişmiş. Bizler için paketleme ünitesi kurdular ve ürünlerimi Tarım Krediye vermeye başladım. Yıllardır ihtiyaçlarımı Tarım Kredinin dışından karşıladım. Ancak hep çiftçiler üzerinden haksız ve ‘nasıl fazla kazanç elde ederiz’ düşüncesi hakimdi. Tarım Kredi ise tam tersi. ‘Önce çiftçi kazansın’ duygusunu oluşturdu bende. Güven verdi. Ayrıca her aradığımız malzemenin en kalitelisi Tarım Kredide. Ödeme kolaylığı da var. Canımız ne isterse onu alıyoruz” diye konuştu.

“Ortak ürünlerini değerlendiriyoruz”

Antalya Bölge Birliği Yönetmeni Mustafa Güler ise dünyada en çok üretilen tarım ürününün domates olduğunu, faydası nedeniyle de fazla talep gördüğünü söyledi. İlçede üretilen ürünün yüzde 50’sinin ihracata gittiğini ifade eden Güler, kış aylarında doğal üretime yakın bir üretim yapıldığını anlattı.

Domates seradayken, kooperatiflere gelirken, pazara çıkarılırken sürekli numuneler alındığını, laboratuvar ortamında incelendiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

“Kumluca’da 55 bin dönüm sera alanı var, yüzde 60’lık kısmında domates üretiliyor. Kış döneminde özellikle Ocak-Şubat aylarında Türkiye’de tüketilen domatesin yüzde 50’den fazlası Kumluca’da üretiliyor. Tarım Kredi olarak ortaklarımızın girdilerinin temininin yanında ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde her türlü sebze ve meyve neredeyse yılın 12 ayı yetişiyor. Biz de ürünleri ortaklarımızdan alıp zincir marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırıyoruz. Kumluca, Mavikent, Hasyurt, Turunçova, Adrasan ve Demre kooperatiflerimiz ortaklardan aldıkları ürünlerle gıda piyasasını regüle ediyor. Çiftçilerimize maksimum faydayı hedefliyoruz.”

“Çiftçimiz sadece üretim yapsın”

Üreticilerin çiftçilik haricinde bir çok sorunla uğraşmak zorunda kaldığını ve kooperatif olarak sadece çiftçilik yapmalarına katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Kumluca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kamil Akbay da bazı komisyoncuların para vermek yerine üreticileri kendi alışveriş yaptıkları işletmelere yönlendirerek kalitesiz ve pahalı ürün almaya mecbur bıraktıklarına işaret etti.

Tarım Kredi olarak ürün alımı için gerekli yatırımların yapıldığını ve gelecek hasat sezonunda daha fazla ürün alınacağını dile getiren Akbay, sözlerine şöyle devam etti:

“Üreticiyi hiç bir yere muhtaç etmek istemiyoruz. A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz istiyoruz ki onlar çiftçilik yapsın. Başka sorunlarını dert edip üretimden uzaklaşmasınlar. Gayretimizin temeli bu. Çiftçimiz, ‘Ürünü nasıl taşıyacağım, parasını alabilir miyim? Çek sahte mi çıktı? İstediğim girdiyi nerden temin edebilirim?’ gibi konularda kafasını yormasın. Tüm derdi en iyi ürünü üretmek olsun. Diğer konulardaki tüm zorluk ve engeli Tarım Kredi olarak biz aşarız. Üretici üreticilik haricinde her şeyi yapıyor ve kendi başına kalıyor. Her çiftçi avukat, ticaret erbabı, tüccar olmak zorunda kalıyor ve enerjisini üretim dışında diğer konularda harcıyor. Tarım Kredi ortaklarının ise üretimini geliştirip, artırmaktan başka derdi yok.”

Ürün değerlendirme kapsamında 2019 yılında Antalya Bölge Birliği; 9 bin 500 ton domates, 1.000 ton biber, 1.150 ton patlıcan, 35 ton salatalık alarak marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırdı. Alımlar sayesinde üreticiler piyasa koşullarında ezilmeden, ürünlerinin değerini zamanında alabildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 49 ve 50. şubeleri Bilecik ve Bozüyük’te, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’ın katılımıyla hizmete açıldı.

 

Üretimde devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olarak kurulan Kooperatif Market, 49 ve 50. Şubelerini Bilecik’te açtı.

İlk şubesi 2017'de açılan ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyor. Bilecik Merkez şubesinin açılışına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şen, Tarım Kredi Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kooperatif Market Bilecik merkez şubesinin açılışında konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tarımsal üretimin her aşamasında kooperatif ortaklarının yanında olduklarını belirterek “Çiftçilerimizin üretime dair ihtiyaç duydukları tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makine, sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin ediyoruz. Çiftçilerin üretim ihtiyaçlarını karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine memnuniyeti önceliyor, kurum olarak bu fiyat politikasıyla piyasa düzenleme görevi de yapıyoruz. Öte yandan kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimizden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere 100 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını da yapıyoruz.” dedi.

Rekabet için değil denge için varız

Kooperatif ortaklarından alınan doğal ve kaliteli ürünlerin Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırıldığına dikkat çeken Poyraz “Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürüne ulaşmasını sağladığımız, kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor. Çiftçilerimizden alınan doğal ürünler, TK Birlik’e ait tesislerde uluslararası standartlarda işlenerek, halkımıza ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkânı sunulmaktadır. Bu tesislerin yanı sıra piyasada düşük kapasitede çalışan sanayi işletmeleri ile de işbirliği yaparak yüksek standartlarda mamul madde haline getiriyoruz. Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz Kooperatif Marketlerin amacı özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Bilecik marka bir şehir

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, açılışta yaptığı konuşmada Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülkemizde tarımsal üretimi ve üretimin değerlendirilmesi bağlamında çok önemli fonksiyonlar icra eden çok köklü bir kuruluş olduğunu belirterek “Üretici boyutuyla çok geniş bir etki alanına sahipken, pazarlama alanında da özellikle Kooperatif Marketler vesilesiyle çok daha geniş bir alana hitap etmekte. Piyasa düzenleyicisi pozisyonunda, fiyat istikrarı noktasında ve ürün kalitesi noktasında ortaya bir standart koyması bakımından da örnek bir yapılanma içerisine girdi. 49.’sunun ilimizde açılıyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ilimizin ekonomik hayatına katkı sağlayacaktır. Bilecik aynı zamanda marka bir şehir. Belki piyasaya sürdüğümüz ürünler itibariyle, ürün çeşidimiz çok ama üretim miktarımız ölçülü olduğu için her yerde Bilecik markalı ürünleri görmek mümkün olmuyor. İlimizde üretim miktarını da artırarak Kooperatif Marketler aracılığıyla daha çok yerde yer almamızı sağlayacağız” dedi.

Bilecik için çok önemli

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şen ise “Sayın Genel Müdürümüzün dediği gibi bu tarz yerler bir şehrin tüm fiyat ve kalite düzenlemesini sağlayan en önemli mekanlardır. Sayın Genel Müdürümüzün başarılı çalışmasıyla bu tarz yerler bütün Türkiye’de açılmakta. Bilecik için bu marketin diğer illerden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü küçük bir kentiz biz. Burada bütün fiyat ve kalite düzenlemesini rahatlıkla sağlayabiliriz. O yüzden bunu başından beri çok önemsedim. Hep birlikte şık bir yer olması için çalıştık” şeklinde konuştu.

50. Kooperatif Market şubesi Bozüyük’te

Tarım Kredi Kooperatif marketlerin 50. şubesi Bozüyük’te düzenlen törenle hizmete açıldı. Açılışa Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Tarım Kredi Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi Birlik markasıyla ülke genelinde ulusal ve yerel yaklaşık 32 bin markette tüketiciyle buluştuklarını belirterek, “Tarım Kredi ulusal ve yerel market zincirleri ile kaliteli ve sağlıklı gıdayı raflara taşımaya devam ediyor. Bunun yanında fiyat konusunda da denge sağlayabilmek adına kendi marketlerimizi açıyoruz. Elbette her köşe başında bir marketimiz olsun istemiyoruz ama her ilde bir marketimiz olsun, çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. Bu amaçla; Ankara, Trabzon, Samsun, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Afyon, Manisa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Yalova, Konya, Bolu, Bursa, İzmir’ ve bugünde Bilecik’te Kooperatif Marketlerimizin açılışını yaparak toplamda 50 marketi faaliyete geçirdik. 2017'de 1 şubeyle başlayan şu an 50'ye ulaşan, market sayımızı 2 yıl içerisinde 500'e çıkartacağız. 500 marketi Anadolu'nun il ilçelerine doğru bir şekilde yaygınlaştırmak için planlama yapıyoruz. Bu kapsamda Ankara’da 10, İstanbul’da 15, Bursa’da 3, Eskişehir’de 2, Kocaeli’de 2, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Giresun, İzmir, Konya, ordu, Sakarya ve Trabzon’da da 1’er adet olmak üzere toplam 42 mağazayı daha bu illerimizde Şubat sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.” dedi.

Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genel Müdür Poyraz da açılışa katılan vatandaşlarla sohbet ederek Tarım Kredi ürünleri hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki “Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında gönüllü gençler, Antalya Aksu’da Tarım Kredi Kooperatifi işbirliğiyle “kapya biberi” hasadı yaptı.

İhracata yönelik önemli bir ürün olan “kapya biberi” hasadı için 13 gönüllü genç Aksu Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Mustafa Atalay’ın “kapya biberi” serasına gitti. Gönüllü gençler, hasada yardımcı olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşarken, ortak Atalay da daha erken hasadı bitirmenin keyfini yaşadı.

Bitki Besleme Uzmanı Dr. Gözde İperk ve Ziraat Mühendisi Ahmet Bakartepe, hasat sırasında gençleri, örtü altı biber yetiştiriciliği, bakım şartları, zararlılarla entegre mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin amacı, işleyişi ve tarım için önemi de gençlere ayrıca anlatıldı.

Kapya biberi hasadına Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nden Erdener Altın ve Ahmet Bakartepe; Antalya Bölge Birliği’ne bağlı Aksu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Leman Soyan ve Müdür Yardımcısı Gamze Nadire Akbulut katıldı.

Hasat sonunda sertifikalarını alan gençler tarımsal anlamda eşsiz bir deneyim yaşadı.

Sayfa 1 / 26
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…