Eski Haberler (315)

Çarşamba, 21 Ağustos 2019 00:00

Tarım Kredide E-Dönüşüm

Written by

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde bilişim sistemlerinin, kurumsal ihtiyaçlara cevap verebilmek, kurumsal iş süreçlerini güvenli ve hızlı yapılmasını sağlayabilmek, ortakları teknolojik gelişmelerden faydalandırabilmek amacıyla E-Dönüşüm çalışmaları artarak devam ediyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yeniden yapılanmasıyla önem kazanan E-Dönüşüm yazılım projeleri de faaliyete geçiyor. Merkez Birliği, bölge birlikleri ve kooperatiflerin bilgisayar ve çevre birimlerinde yenileme başlarken, bu kapsamda bilgisayarların hızlandırılması ve bakım destek süreçlerinin merkezileştirilmesiyle, kooperatiflerin üzerindeki maliyet yükü hafifletildi.

İmzalar kaldırıldı

Ortakların kredi kullanma işlemlerinin, hızlı ve güvenli olması yanı sıra sahada da yapılabilmesini sağlayan, PTT işbirliği ile hazırlanan Ortak Kart Projesi kapsamında; her yapılan kredi işlemine ait kağıt çıktılara ortaklardan ıslak imza alınmasına son verildi. Artık pos terminal cihazları üzerinden, kart pin doğrulaması ile kredi kullandırma işlemleri yapılabiliyor. Hatta nakit krediler, ortağın direk PTT banka hesabına aktarılıyor. Böylelikle yıllık 7 milyondan fazla kağıt çıktı alınmasına ve işgücü-zaman kaybına engel olunabiliyor.

Kağıt israfı bitti

E-BYS sistemi kullanımında, geçen 2 yılık süre zarfında Tarım Kredi Kooperatiflerine katma değer sağlanırken, bu kapsamda işgücü kayıpları engellendi.

E-imzalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile yazışma süreçleri elektronik ortamda takip edilir hale geldi. Toplamda 4.1 milyon sayfaya sahip 1.7 milyon evrak üretildiği düşünüldüğünde, 600 bin kargolanması gereken elektronik imzalı resmi evrak maliyeti kaldırıldı. Ayrıca bahsi geçen doküman yönetim ve iş akışı sisteminde ANDROID ve IOS ortamları için mobil uygulama da kullanıma sunuldu. Böylelikle telefon ve tabletler üzerinden de evrak süreçleri yönetilebilir hale geldi. Diğer yandan Merkez Birliği ve bölge birlikleri yetkililerine temin edilen mobil imzalar ile evrak imzalama/onaylama süreçleri de artık yapılabiliyor.

800 ağaç kurtarıldı

E-Dönüşüm kapsamında daha önce E-Fatura ve E-Defter uygulamaları başarı ile tamamlandıktan sonra, E-Arşiv süreçleri E-Koop otomasyon sisteminde devreye alındı. E-Arşiv uygulaması ile tüm ortaklara kesilen faturaların artık matbu kâğıt faturaya dökülmesi ortadan kalkarken, özellikle kooperatif personelinin iş yükü azaltıldı. Süreçlerin hızlanıp daha kolay ve güvenli yapılabilmesi temin edilirken, yılda yaklaşık 5 milyon adet matbu fatura maliyetinden tasarruf edildi. Bahsi geçen çalışmalarla birlikte yıllık 800 ağaç kurtarıldı.

Ayrıca; E-Dönüşümde özel entegratörlük hizmetlerini genişleten Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi Tarnet, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve E-İrsaliye uygulamalarına E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzu entegratörlüğünü de ekledi. Bu yeni çözümlerin de E-Koop otomasyon sistemine entegre edilerek kurumda kullanıma açılması için yazılım çalışmaları ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca sürdürülüyor.

5 milyon TL tasarruf

 

İsrafı engelleyen, daha hızlı ve güvenli kurumsal işler yapılmasını sağlayan, doğayı koruyan, özellikle zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak iş gücü kullanımını etkinleştiren, gerek personel gerekse ortakların işlemlerini kolaylaştıran Ortak Kart, E-Bys, E-Arşiv Fatura, E-Koop entegrasyonları gibi yenilikçi E-Dönüşüm projeleri ile dijitalleşen Tarım Kredi Kooperatiflerinde sadece kırtasiye ve kargo masraflarından bile ortalama yıllık 5 milyon TL üzerinde tasarruf sağlandı.

 

Kamu ile bütünleşme

 

E-Koop Merkezi Otomasyon Sistemine, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNIS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Ulusal Yargı Ağı (UYAP), Bankalar Birliği (FİNDEKS), İştirak Şirketler ile E-Sipariş, Bereket Sigorta, Bankalar ve PTT gibi birçok dış kurum entegrasyonları da eklendi. Ayrıca, Noterler Birliği ile E-Rehin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile E-İpotek, Gelir İdaresi Başkanlığı ile E-Beyanname ve E-Mükellef entegrasyonlarına ait ek çalışmalar ise devam ediyor.

 

Bilgiye hızlı erişim

Tarım Kredi Kooperatiflerince kullanılan E-Koop Otomasyon Sisteminde bin 200 adet farklı raporlama hizmeti veriliyor. Bu çalışmaya ilave olarak Merkez Birliği ve bölge birliklerinde, karar destek sistemi kurulmasını teminen dinamik raporlama altyapısı birkaç modülde kuruldu. Ayrıca idareciler için hazırlanan mobil raporlama sistemi de aktif olarak kullanılmaya başlandı.  Diğer yandan Tarnet ile yapılan iş birliği çerçevesinde, TÜRKSAT tarafından geliştirilen harita modelleme raporlama sistemi devreye alındı.

Yapılan bu veri yönetimi çalışmaları ile artık verinin bilgiye daha hızlı dönüştürülmesi ve daha etkin kullanılması sağlandı. Kurumsal stratejilerin belirlenebilmesi, teknolojiden daha fazla yararlanılarak ortakların kooperatif ile olan iletişim ve işlemlerinin daha hızlı/etkin yapılabilir hale gelmesi amacıyla Veri Odaklı Akıllı Tarım Uygulamaları, büyük veri ve yapay zeka da içeren mobil uygulamaları geliştiriliyor.

Çarşamba, 21 Ağustos 2019 00:00

GÜBRETAŞ’tan ayçiçeğinde yüzde 40 verim artışı

Written by

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ’ın, tarımda kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamaları sonucunda, Konya Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre yüksek bir sonuç elde edildi.

GÜBRETAŞ, ayçiçeğinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Konya’nın Altınekin ilçesinde yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Hasat Günü etkinliğiyle bölgedeki üreticiler ve tarım paydaşları ile paylaştı.

Toprak analizi sonuçlarına dayalı olarak uygulanan dengeli besleme programı sayesinde, dekar başına 500 kg üzerinde verimle sulu ayçiçeği üretiminde, bölge ortalamasına göre yüzde 20, Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 40’ın üstünde verim artışı sağlandı.

GÜBRETAŞ’ın, Konya’nın Altınekin ilçesinde yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını paylaştığı Hasat Günü etkinliğine, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanvekili Musa Takımcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ile bölgedeki kooperatif yetkilileri, ziraat mühendisleri ve önder ayçiçeği üreticilerinden oluşan tarım paydaşları katıldı.

Bilinçli tarım uygulamasıyla gelen yüksek verim

Etkinlikte konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, “Ayçiçeği, ülkemiz için önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Yağ bitkilerindeki üretim açığımızı kapatmak için yaygınlaştırılması gereken bir üründür. Bu anlamda Konyalı üreticiler ayçiçeği üretiminde diğer bölgelere göre hem verim hem de kalite açısından oldukça güzel sonuçlar alıyor. Biz de bu sonuçlara katkıda bulunarak bilinçli üretici faaliyetleri ile daha ileri taşıdık. Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölge ortalamasına göre daha yüksek verime ulaştık” dedi.

Hasat Günü etkinliğinde bölgenin önder ayçiçeği üreticilerinden uygulamanın yapıldığı tarlanın sahibi Mustafa Kağnıcıoğlu da görüşlerini paylaştı. 10 dekarlık tarlada önce toprak analizi yapıldığını ve buna göre uzman ziraat mühendisleri tarafından kendisine bir program sunulduğunu belirten Mustafa Kağnıcıoğlu, “O programa uygun şekilde bakım ve gübreleme yaptık. GÜBRETAŞ ekibinin yakın ilgisiyle ayçiçeğindeki güzel değişimi de izledik. Ayçiçekleri daha canlı ve dirençli hale geldi. Burada GÜBRETAŞ’ın bitkiye özel ürettiği 13.24.12+10(SO3)+ME gübresini kullandık. Bu civarda üreticilerin zengin içeriğinden dolayı ‘aşure’ adını verdiği bu gübre, tarlamıza bereket getirdi” dedi.

Üretici Mustafa Kağnıcıoğlu, bölge genelindeki çoğu ayçiçeği tarlasına göre daha bakımlı ve göz dolduran tarlada geçen yıl en fazla 370 kg/da civarında ürün alınırken, bu yıl GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri tarafından hazırlanan gübreleme programını uygulaması sayesinde dekar başına 500 kg üzerinde verime ulaştığının tespit edildiğini söyledi. Beklentisinin çok üzerinde bir sonuç elde ettiği için mutlu olduğunu belirten Mustafa Kağnıcıoğlu, bu sonuçların bölgedeki üreticiler için de örnek olması temennisinde bulundu.

Uzman ekipten arazide destek

Deneme alanının planlanması ve takibinde görev yapan GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri, arazide yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Araziden alınan toprak numunelerini GÜBRETAŞ laboratuvarında analiz ettikten sonra bu verilere göre gübreleme programı oluşturulup üretici ile paylaşıldığını aktaran ziraat mühendisleri, uygulamaların her aşamasında tarla sahibinin yanında olarak teknik desteği sürdürdüklerini belirttiler.

Üreticinin daha önceki yıllarda kullandığı klasik taban gübresi yerine GÜBRETAŞ’ın özel taban gübresi 13.24.12+10(SO3)+ME’nin kullanımının daha uygun olacağına karar veren uzman ziraat mühendisleri, yine analiz sonuçlarını dikkate alarak tabandan tek tip besleme yerine bitkinin ihtiyacı olan bitki besin maddelerini damla sulama sistemleri ve yapraktan uyguladılar.

Gübreleme yapılırken modern tarım uygulamalarına önem verildi. Özellikle sulama sistemi olarak damlama sulama sistemleri kullanılırken bitkiye yapraktan besleme yapılması da gelişime önemli katkı sağladı. Yapılan modern tarım uygulamaları, bu tarladaki verim ve kaliteyi de yükseltti.

Bilinçli tarım için mutlaka toprak analizi yapılmasını öneren GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, yapılan analiz sonucunda verilen gübreleme tavsiyelerine uyulması ve gübre tedariklerinin toprak analizi sonuçlarına göre yapılması gerektiğini belirttiler. Programın sonunda ayçiçeği tarlası saha incelemesi sırasında ziraat mühendisleri tarafından üreticilerin ve misafirlerin soruları da yanıtlandı.

Bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşitleri

Son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşitleri” ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten GÜBRETAŞ, Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalardan biri de Konya Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında yapıldı. Altınekin ilçesindeki model üretim alanı çalışmasında; toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin son 10 yıllık sulu ayçiçeği tarımı verim ortalaması dekar başına 365 kiloya yakın olurken, Konya bölgesinde geçtiğimiz yıl bu oran 411 kg/da olarak gerçekleşmişti. GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sonbahardan itibaren örnek uygulamanın yapıldığı Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında ise dekar başına 500 kg’nin üzerinde ürün elde edilmesi hedefleniyor. Bölge ortalamasına göre yüzde 20, Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 40 üzerinde verim artışı elde edilmesine katkı sağlayan GÜBRETAŞ, bitkiye ve bölgeye özel gübreleriyle tarımsal üreticilere destek olarak tarım sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor.

Pazartesi, 19 Ağustos 2019 00:00

Merkez Birliğinde bayramlaşma programı

Written by

Tarım Kredi ailesi, Merkez Birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Merkez Birliği yetkilileri, Kurban Bayramının ardından düzenlenen törende personelle bayramlaştı.

Merkez Birliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcıları Muaz Saka, Ahmet Bağcı ve Mehmet Yener, I. Hukuk Müşaviri Mücahit Çetin, daire başkanları, birim müdürleri, şirket temsilcileri ile çalışanlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada çalışanların geçmiş Kurban bayramını tebrik eden Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, daha nice bayramlara hep birlikte erişme temennisinde bulundu.

“Kooperatif yapılanmalarında ciddi çalışmalar olacak”

2019 yılının Tarım Kredi Kooperatifleri açısından değişim yılı olacağını yılın başından itibaren söylediklerine ve bu doğrultuda bir değişim başlattıklarına dikkati çeken Poyraz, “Neticede biz istesek de istemesek de Türkiye hızla değişiyor. Tarımın ihtiyaçları, tarım sektöründeki uygulamalar hızla değişiyor ve beklentiler yükseliyor. Biriken sorunların çözüme kavuşturulmaması da başka alternatif maliyetler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla şu anda Hükümetimizin öncelikli gündem maddeleri arasında tarım sektörü var. Önümüzdeki dönemde tarım sektöründe yapılacak olan bir takım reformlar ve buna bağlı olarak da özellikle tarımın önemli aktörlerinden olan kooperatif yapılanmalarında da ciddi bir takım çalışmalar olacak” dedi.

“Tarım Kredi çok daha görünür şekilde piyasada yerini alacak”

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu anlamda süreçlerin izleyicisi, takipçisi olmak yerine, süreçleri belirleyen, süreçlerin en doğru en sağlıklı şekilde kurgulanması ve işletilmesi noktasında aktif sorumluluk alan bir kuruluş olmak zorunda olduklarına vurgu yapan Poyraz, “Bu şekilde olmanın da gayreti içerisindeyiz. Neticede önümüzdeki dönem Türkiye’de kooperatifçiliğin çok daha yaygın konuşulduğu ve hem üretim hem de tüketim tarafında çok daha aktif olduğu bir dönem olacak. Biz Allah’ın izniyle bu konuda hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Önümüzdeki dönemde Tarım Kredi Kooperatifleri hem kooperatif yapılanmasıyla hem bölge birlikleri ve birim kooperatifleriyle hem de özellikle şirketleriyle çok daha görünür şekilde piyasada yerini alacak. Bu noktada emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günler kurumumuz açısından çok daha güzel günler olacaktır” diye konuştu.

Törenin ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve yöneticiler, kurum çalışanları ile bayramlaştı.

Mersin Bölge Birliğinde Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Caner Çelebi, Bölge Müdür Yardımcıları ile birlikte kooperatif yetkilileriyle bir araya geldi.

Bölge Birliğine bağlı Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde faaliyet gösteren kooperatif yetkilileri ile bir araya gelen Bölge Müdürü Caner Çelebi, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Çelebi ayrıca Erzin Tarım Kredi Kooperatifini de ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi.

Salı, 06 Ağustos 2019 00:00

İzmir Bölge araç filosunu genişletti

Written by

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği, faaliyet alanındaki ortaklara daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla yeni temin ettiği 11 araç ile filosunu genişletti.

İzmir Bölge Birliğine bağlı Eskioba, Yatağan, Sarayköy, Canlı, İncirliova, Selçuk, Ula, Muğla, Goncalı, Akköy ve Tavas Tarım Kredi Kooperatiflerinde kullanılmak üzere temin edilen; 3 adet Ford Transit 350L kamyonet, 1 adet Isuzu Npr 3D kamyon, 1 adet Isuzu N-wide long kamyonet ve 6 adet Isuzu N-wide kamyonet, düzenlenen törenle kooperatif yetkililerine teslim edildi.

Araç teslim törenine, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban, İzmir Bölge Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü  Mehmet Aksoy, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Akgün ve firma temsilcileri katıldı.

Bölge Müdürü Mehmet Aksoy törende yaptığı konuşmada kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu araçların kooperatifler ve ortaklar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kadir ARIOĞLU / İZMİR

 

 

Resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye’de bulunan Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov ve beraberindeki heyet Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret etti.

Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov ve beraberindeki heyet Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek, Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz ile görüştü. Görüşmede Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri ve iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi yönünden atılacak adımlar değerlendirildi.

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belirterek, “Ülke genelinde 36 bin 499 yerleşim yerinde 1625 kooperatifimiz ile 850 bin ortağımıza hizmet vermekteyiz. Ortaklarımızı tarımsal üretim öncesi ihtiyaçlarının temini yanında üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda da sorumluluk üstlenmekteyiz. Bunun yanında 15 şirketimiz ile yurtiçi ve yurtdışında tarımsal faaliyetlerde bulunmaktayız. Bu anlamda özellikle Türki cumhuriyetlerle yaptığımız işbirliği çalışmaları bizim için daha fazla anlam taşımaktadır” dedi.

Karşılıklı işbirliklerinin devamı ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Norkobilov, Özbekistan’nın yeni yatırımlar beklediğine dikkat çekti. Norkobilov, “Özbekistan 4 mevsimi yaşayan oldukça verimli topraklara sahip bir ülke. Tarımsal anlamda yeni yatırımlarla bu verimli toprakları değerlendirmek istiyoruz. Kooperatif yapılanmasını ve Tarım Kredi Kooperatiflerini kendimize rol model alıyoruz. Bu ziyaret sırasında aldığımız bilgiler bizim için çok faydalı oldu” diye konuştu.

Özbekistan Halk Bank Genel Müdürü Murodilla Eshmatov, Balıkçılık Derneği Başkanı Omandjan Musaev, Hayvan Tanımlama Dairesi Başkanı Nargiza Amanbaeva, Yatırım Dairesi Başkan Vekili Boburbek Khamraev, Yabancı Yatırımcıları Çekme Bölümü Başkanı Abdurasul Boltaev ve Hayvan Sağlığı Dairesi Başkanı Shakhzod Khamzaakhon’un yer aldığı heyete Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Bayram Sertkaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatörleri Sami Dur, Ali Kurt eşlik etti. Toplantıya ayrıca Tareks Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı, Tareks Tohumculuk Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, Tareks Tohumculuk Genel Müdür Yardımcısı Kamil Yılmaz, Tareks Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ali Oğuz da katıldı.

Pazartesi, 05 Ağustos 2019 00:00

İzmir Bölgede kooperatifçilere eğitim verildi

Written by

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine bağlı birim kooperatiflerde, hizmet içi eğitim kapsamında 2017-2018 yılında istihdam edilen ziraat mühendisi ve kooperatif görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Akgün ile eğitim merkezini ziyaret eden Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, “Eğitime katılan değerli mesai arkadaşlarımızın ihtiyacı olan hizmet içi eğitimler süreklilik arz edecek şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte Bölge Birliğimizin istikbal vaad eden siz değerli çalışanlarından üstün gayret ve çalışma bekliyor, eğitimimizin kurumumuz ve çalışma arkadaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Menemen UTAEM eğitim merkezinde 31 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde; Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Günay, Biga İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr.Yusuf Yiğit, iletişimci Evrim Topkaya, Bölge Müdür Yardımcıları Murat Yıldırım, Mustafa Önol, Bölge Kıdemli Avukatı Erdinç Mutlu Kırca, Başkontrölörler Ali İhsan Yulaf, Murat Toğru, Ceyhun Asyalıoğlu, Koop-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Umut Başyayla, Söke Kooperatif Müdürü Nihat Çiftçi eğitimci olarak görev aldılar.

Kadir ARIOĞLU / İZMİR

Cuma, 02 Ağustos 2019 00:00

Genel Müdür Poyraz’dan Trabzon ziyareti

Written by

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, PTT iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması için gittiği Trabzon’da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Genel Müdür Poyraz Trabzon programı kapsamında öncelikle Tarım Kredi kooperatifleri iştiraki Bereket Sigortanın Trabzon Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Poyraz burada sigorta faaliyetleri konusunda Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör’den bilgi aldı. 

Trabzon Bölge Birliği faaliyet sahasında bulunan Yomra, Arsin, Araklı ve Of Tarım Kredi Kooperatiflerini de ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Poyraz, faaliyetler hakkında Trabzon Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez’den bilgi alırken çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buldu.

Poyraz daha sonra Tarım Kredi Birlik’in çay paketleme işlerini de yapan Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait çay işleme tesislerine geçti. Burada tesisin üretim çalışmalarına ilişkin bilgi alan Poyraz, yeni harman çayların işlenme süreçlerini inceledi.

Ziyaretlerde Genel Müdür Poyraz’a, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bağcı, Krediler ve Finansman Daire Başkanı Ali Rıza Akpınar, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Akgül, Trabzon Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez ve Tareks Tohumculuk Genel Müdürü Burhanettin Topsakal eşlik etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla pilot bölge Trabzon'da gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Birliği faaliyet sahasında bulunan Akçaabat Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen tanıtım toplantısına; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile davetliler katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, düzenlenen programda, Anadolu'nun yüz yıllar boyu bolluğun, bereketin ve refahın beşiği olmasında tarımın büyük önemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın sayılı ekonomilerinden birisi olmasında en büyük payın tarıma ait olduğuna işaret eden Turhan, "Bunların yanında ulaşım ve haberleşme yani yol, köprü, internet, telefon ve iletişim teknolojileri bizleri çok daha yukarılara taşıyan faktörlerdir. Bu çağda bunlar olmadan bunları hesaba katmadan yaptığımız hiçbir işte beklediğimiz sonuca ulaşamayız." dedi.

Bakan Turhan, ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin her alana adeta kan pompalayan damarlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım ve teknolojiyi ne kadar çok buluşturursak elde edilen ürünleri en tasarruflu ve güvenli yollarla pazarlara ne kadar kolay ulaştırabilirsek üreticimizin, çiftçimizin önündeki engelleri ne kadar çok kaldırıp üzerindeki yükü hafifletirsek, o kadar çok ülkemize, milletimize, istikbalimize, ekonomimize hizmet etmiş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık bir yıl önce PTT Genel Müdürlüğümüz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüz imzaladıkları iş birliği protokolü ile ortak kartı hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Amaç çiftçimizin yükünü hafifleterek üretime katkı sunmaktı elbette. Bugün burada bir yıl önce atılan müşterek tohumun meyveye durduğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. Tohumu atan iki güzide kuruluşumuz PTT ve Tarım Kredi."

 "PTT bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı"

Turhan, Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin birçok süreci daha da hızlı şekilde çözüme kavuşturacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Tarım Kredi Kooperatifleriyle imzalanan ortak kart protokolünde ön görülen maddeler bir bir hayata geçiriliyor. Bugün, bu protokolün hazırlık aşaması tamamlanan önemli maddelerinden birini hayata geçiriyoruz. Buna göre hali hazırda Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet süreçleri, PTT'nin sağladığı pratik çözümlerle ortadan kalkıyor. 500 binden fazla çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı, testleri yapıldı. Artık kullanım zamanı… Ülkemize, milletimize çiftçilerimize hayırlı olsun. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzadıkça, köprüler yükseldikçe, yollarımız tüm ülkede ağ gibi örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da değişen çağın ve dijitalleşen ortamın, çiftçi ile vatandaşın hayatını kolaylaştırma anlamında bir fırsata dönüştüğünü vurguladı.

"Bundan sonraki adımlar bu temelin üzerine inşa edilecek"

PTT AŞ ile yaptıkları iş birliğinin önemine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Şu anda tarım sektöründe şikayet ettiğimiz hususlardan bir tanesi verimlilik maliyetlerinin yüksek olması ve bunların aşağıya çekilebilmesi sorunu. Dolayısıyla biz şu anda her türlü fırsatı verimliliği artırma ve maliyetleri aşağıya çekme anlamında kullanma gayreti içerisindeyiz. Bu bir adım, başlangıç ve temel. Bundan sonraki adımlar bu temelin üzerine inşa edilecek. Bundan sonra atılacak olan adımlarda sadece ortak kart kullanımı değil, yine cep telefonuna uyumlu programlar ile oradan işlemler yapmak, sipariş vermek ve e-ticaret anlamında yapılan ticaretin aynı zamanda tarım sektörüne taşınması gündeme gelecek.

Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bin 625 kooperatif, 199 şube, 17 bölge müdürlüğü ve 15 şirketimizle birlikte bir taraftan Türk tarımında çiftçilerimizin girdi tedarikini, ihtiyacını karşılarken, özellikle yakın zamanda tüketici tarafında da doğrudan doğruya çiftçilerimizin ürettiği ürünleri işletip pazara arz etme noktasında kabiliyetimizi artırma gayreti içerisindeyiz."

"Bu kart ile 9 milyon evrakın israf olmasını önleyeceğiz"

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de vatandaşın ve çiftçinin hayatını kolaylaştırmak, verimliliği ve karlılığı artırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında 550 bin çiftçiye Tarım Kredi Ortak Kart sağlanacağını bildiren Bozgeyik, "Projenin  başlangıcını buradan yapıyoruz. Bu kart ile biz 9 milyon evrakın israf olmasını önleyeceğiz ve dijitalleştiriyoruz, sistemi elektronikleştiriyor en ileri teknoloji ile çiftimize hizmet getiriyoruz. Bununla kalmayarak çiftçimizin gelirlerini artırıyoruz. Çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT hizmetlerinin tümünden çiftçilerimizin indirimli olarak yararlanmasını sağlıyoruz. 550 bin çiftçimize verilecek bu kartlardan bugün 20 bin tanesini Trabzon'umuzda ilk olarak dağıtmış olacağız." diye konuştu.

Tanıtım toplantısında, Akçaabat Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarından iki çiftçimiz Ortak Kart ile ilk işlemi gerçekleştirdiler.

Ayrıca Trabzon Bölge Birliğinde Tarım Kredi Ortak Kart kullanımı için gerekli POS cihazı ve yazılımları Akçabat, Vakfıkebir, Görele ve Beşikdüzü Kooperatiflerinde kurulumları yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, “3. Tarım Orman Şurası Ön Hazırlık Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Mesut Özgür, tarım paydaşı kurum ve kuruluş müdürleri ile temsilcileri, şube ve ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü İnci, Kamu ve özel sektör temsilcileri ile Kütahya tarımının bugünü ve geleceğinin ele alınacağı bu toplantıya ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarım ve hayvancılık ülkemiz için en az savunma sanayii kadar büyük bir öneme sahiptir. Bugün gerçekleştirilecek olan bu toplantının, başta Kütahya ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi

Açılış konuşmalarının ardından konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince sunum gerçekleştirildi.

Dört çalışma grubuna ayrılarak devam eden toplantıda; tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durum, tarımın güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve stratejileri hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı değerlendirmelerle sona ererken, çalışma grupları tarafından oluşturulan rapor ve sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığına sunulacağı belirtildi.

Emrah BASTI / KÜTAHYA

 

Sayfa 7 / 23
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…