Super User

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Romanya’nın tarımsal araştırma konusunda faaliyet gösteren en önemli kuruluşu Fundulea Ulusal Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünü (NARDI) ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’a, 1927 yılında kurulan ve Romanya tarımının öncelikli sorunlarını çözmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten NARDI’ya gerçekleştirdiği ziyarette; Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı ve Tareks Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Muaz Saka, Tareks Tarım Ürünleri Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ve Genel Müdür Yardımcısı Kamil Yılmaz eşlik etti.

Genel Müdür Poyraz, NARDI Genel Müdürü Prof. Dr. Pompiliu Mustatea ile bir araya geldiği görüşmede, Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinden Tareks Tarım Ürünleri ile NARDI arasında ilk işbirliğinin 1999 yılında NARDI tarafından ıslah edilmiş olan FLAMURA 85 ekmeklik buğday çeşidinin ülkemizde tescil ettirilmesine dayandığını söyledi.

İki kuruluş arasındaki işbirliğinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Poyraz, bugüne kadar ülkemizde Tareks tarafından NARDI’nın toplam 6 ekmeklik buğday çeşidinin tescil ettirildiğini ayrıca iki yonca çeşidinin de tescil sürecinde olduğunu ifade ederek NARDI’nın çeşitlerinin üretimimizdeki payının yıllara göre değişmekle birlikte 4 bin – 5 bin ton olduğu bilgisini verdi.

 1-Bölge Birliği Müdürlüğümüzün mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 197 ada 7 nolu parselde kayıtlı 3.384,90 m² arazi ve üzerinde bulunan 2 bloktan oluşan 88 adet natamam konut barındıran taşınmazın “Kapalı zarf - açık arttırma” usulüyle satışıdır.

 

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı (m2)

 
Muhammen Bedeli

 

 
İhale tarihi ve saati

 

3.384,90 m² arazi üzerinde 2 bloktan oluşan 88 adet natamam konut ve arsa

İstanbul İli Başakşehir İlçesi

 

 

3.384,90 m² arsa

 

 

Tekliflerden Sonra Açıklanacaktır

 

 

18.12.2019-10:00

Taşınmazın tapusu üzerinde, Küçükçekmece 3. Asli Hukuk Mahkemesi 2017/709 Esas Sayılı Dosya ile T.H.S.S. Halkalı Bizim Kent Konut ve Yapı Kooperatifinin Davacı olduğu Tazminat Davası ve Küçükçekmece 3. Asli Hukuk Mahkemesinin 2018/202 Esas Sayılı Tapu İptal Davaları halen devam etmektedir.

2- İhaleye katılıp, ihaleye teklif veren isteklilerden teklif bedelinin %3 geçici teminat alınacaktır.

3-İhaleye katılıp, ihaleyi kazanan katılımcı % 6 kesin teminat bedelini Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR-28 0001 0001 0608 3868 3950 10 nolu hesaba yatıracaktır.

4- Bu ihale Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünün (Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 8 Suleymanpaşa-TEKİRDAĞ) adresinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden (Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 8 Suleymanpaşa-TEKİRDAĞ)  alınabilir.

            5-İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale saatinden önce  (18.12.2019 Saat 09:30)  Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

            6-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886-4734 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

 

TEL: 0 (282) 261 18 40

FAX: 0 (282) 260 50 88

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından “Merkezi Muhasebe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” 01-05 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’ da gerçekleştirildi.

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yener’in açılış konuşması ile başlayan toplantıya; Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanı Sertaç Gürsoy, Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Fatih Oğuzhan, Bütçe ve Raporlama Müdürü Çağatay Ceren, Teknik Destek ve Donanım Müdürü Mustafa Demir, Merkez Birliği Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanlığı personeli ve 17 Bölge Birliği Yönetmenleri ile Bölge Birliklerinde Merkezi Muhasebe bünyesinde görev yapan 77 personel katıldı.

Toplantıda Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanlığının görev alanına giren e-dönüşüm, fatura takip, bütçe modülü, bağımsız  denetim ve yılsonu işlemleri konuları ile e-koop muhasebe modülü üzerinde devam eden projeler, uygulamada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kayseri ve Malatya Bölge Birliklerimize bağlı Kooperatiflerde çalıştırılmak üzere yapılan sınavı asıl olarak kazanan adayların 16.12.2019 tarihinde saat 09.00’da atama yazılarını almak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri / Malatya Bölge Birliği Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar söz konusu program akabinde aşağıda belirtilen belgeleri aynı gün (16.12.2019) teslim edeceklerdir.

ADAYLARIN TAMAMLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

 1. Nüfus Cüzdanının tasdikli sureti
 2. Öğrenim belgesinin aslı veya tasdikli sureti
 3. Adli Sicil kayıt belgesi
 4. İkametgâh ilmühaberi
 5. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu
 6. (Erkek adaylar için) Askerlik terhis belgesi veya tecil belgesinin aslı veya tasdikli sureti
 7. 6 adet vesikalık fotoğraf

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Adayların 16.12.2019 tarihine kadar İŞ KUR kaydı yaptırmaları gerekmektedir.
 • Adaylar, hazırlayacakları belgeleri tebligat töreninden sonra göreve başlayacakları Bölge Birliğine teslim edeceklerinden, söz konusu belgeler ile birlikte 16.12.2019 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri / Malatya Bölge Birliği Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • 16.12.2019 tarihinde tören de yapılacağından, adayların uygun kıyafetle gelmeleri gerekmektedir.
 • Ayrıca, tebligat töreninin ardından tanıtım programı yapılacak olup, 17.12.2019 – 20.12.2019 tarihleri arasında Bölge Birliğince adaylara oryantasyon eğitimi verilecektir. (Oryantasyon Eğitimi ile ilgili bilgilendirme Bölge Birliği tarafından yapılacaktır.)

 

 

KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ

Adres: Gevher Nesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı No : 96  38010 Kocasinan / KAYSERİ

Telefon: 0 352 222 05 17 - 0 352 222 03 57

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ

Adres: İnönü Mah. Çevreyolu Üzeri İstasyon Virajı Mevkii 44080 MALATYA

Telefon: 0 422 212 72 92 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tedarik Daire Başkanlığı Kalite Denetim ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından tarım alet ve makinelerinde kalite denetimi eğitiminin ikincisi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen üç günlük eğitim, 14 ziraat mühendisinin katılımıyla başladı.

Eğitimin açılışına katılan Tedarik Daire Başkanı Veli Altunkaş, ortakların ve üreticilerin kullanacakları tarım alet makine ve ekipmanlarının sahada yapılan kalite denetimleri ile denetlendiğini, belirlenen standartlar haricinde üretim yapan firmalarla ilgili çeşitli müeyyidelerin uygulandığını ve geçen yıl 15 ziraat mühendisine verilen kalite denetim eğitiminin bu yılki eğitimle 29 kişiye ulaşacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğünden Uzman Dr. Mustafa Kantaş ise “Tarım Kredi Kooperatifleri Kalite Denetim Müdürlüğünün sahada yapmış olduğu denetimlerle piyasada var olan denetim boşluğunu büyük ölçüde giderdiğini, konuyla ilgili kendilerine geri dönüşlerin olumlu olduğunu, yapmış oldukları işbirliğinden ise memnun olduklarını” ifade etti.

Düzenlenen eğitimde Kalite Denetim ve Satın Alma Müdürü A. Furkan Özata, müdürlük yetkilileri, tarım alet ve makineleri test müdürlüğü eğitimcileri hazır bulundu.

Sayfa 1 / 51
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…