Erdem Aksu

Günlük bir gazetede 26.02.2020 tarihinde “1 Milyon 100 Bin Çiftçiye Hukuksuz Atama” başlığı ile yayımlanan haber nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu haber tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı iddia, itham ve yorumlardan ibarettir.

Haberde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın 2017 yılı Aralık ayında İnsan Kaynakları Yönetmeliğine aykırı bir şekilde atandığı ve bu atamanın mevzuata uygun hale getirilmesi için 2019 yılında kabul edilen İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde kişiye özel değişiklik yapıldığı iddia edilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin atama, terfi esas ve usulleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirlenirken, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atama usul ve esasları özel olarak bizzat kanun hükmü tarafından çok açık bir şekilde belirlenmiş olup ilgili yasa maddesinde Genel Müdürün atanma şartları içinde yaşlılık aylığı almaya (veya emekliliğe) hak kazanmama şartı bulunmamaktadır.

Diğer personelden ayrı olarak Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanmasına ilişkin özel bir hüküm içeren 1581 sayılı Kanunun 5. maddesinin 4. fıkrasının “en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış, kamu kurum ve kuruluşlarında veya tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri teşkilatı ile tarım kredi kooperatiflerinin faaliyet alanı ile ilgili benzer bir kuruluşta en az sekiz yıl çalışmış olmaları şarttır.” şeklindeki hükmü tartışmaya yer vermeyecek şekilde açık olduğundan ikincil mevzuat olan yönetmelik hükmünün bu kanun hükmüne aykırı olması hukuken düşünülemez.

Kanun hükmündeki şartların tamamını taşıyan Fahrettin Poyraz, 06.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla mevzuata uygun olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Habere konu olan bir takım tartışmaları ve art niyetli yaklaşımlarda bulunulmasını önlemek amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili özel düzenleme içeren Kanun hükmünün düzenleme amacına uygun olarak, Genel Kurul kararı ile kabul edilen 2019 yılı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin “Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına Atanma” başlıklı 16. maddesine ”bu atamada yönetmeliğin 6. maddesinin 8. paragrafındaki şartlar aranmaz.” ifadesi eklenmiştir.

Özetle, Kanun hükmünde yaşlılık aylığı almaya hak kazananların Genel Müdür olarak atanamayacağına ilişkin her hangi bir sınırlama bulunmadığı, keza 2015 yılı İnsan Kaynakları Yönetmeliğindeki yaşlılık aylığı almaya hak kazananlarının Teşkilatta kadrolu olarak istihdam edilemeyeceğine ilişkin hükmün, kanunda atama şartları düzenlenen Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışındaki diğer personeli kapsadığından Fahrettin Poyraz’ın Genel Müdür olarak atanması hukuka, kanuna ve mevzuata uygundur.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın aylık gelirinin 100 bin lirayı bulduğu iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuzda Genel Müdür ücreti, mevzuat gereği Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmekte olup açılacak davada bu durum belgeleri ile ortaya konulacaktır.

Bunun yanında Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 35 milyar TL olan; Ülke sathına yayılmış yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan 1625 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 Bölge Birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 4.700 çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin 18 şirketinden; Tarım Kredi Holding A.Ş., Gübretaş, Gübretaş Maden A.Ş., TK Sera A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Katılım Sigorta A.Ş., Bereket Katılım Hayat A.Ş. olmak üzere ülkemizin sektöründe önde gelen 8 ayrı şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmekte olup, 1581 sayılı Kanununun 3. maddesinin son fıkrası hükmü gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Gübretaş A.Ş. dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almadığını,

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili özel hükümler içeren yasa maddesinin açık hükmüne rağmen tıpkı bugün olduğu gibi ileride kötü niyetli yorumların yapılmasını önleme amacıyla, İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin 2 yıldan sonra haber konusu yapılmasının ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlerinin ücretlerinin belirli periyotlarla gündeme getirilmesinin, Tarım Kredi Kooperatiflerinin son dönemde üretici ve tüketici lehine yaptığı uygulama ve icraatları ile kamuoyu nezdinde yükselen prestijini gölgelemeye yönelik art niyetli çabalar olduğunu,

Yaklaşık 150 yılı aşan köklü geçmişiyle güven ve itibar müessesesi olan, ülke tarımı ve çiftçimizin iftihar kaynaklarından biri haline gelen ve misyonu gereği ülkemiz çiftçisini ve tarımını destekleyen gerek Kurumumuz ve gerekse Genel Müdür Fahrettin Poyraz hakkında, olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik, tümüyle haksız ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren habere ilişkin açıklamamızı, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.   

 

                        

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının akaryakıt ihtiyaçlarının tedariki için yapılan ihaleyi kazanan Petrol Ofisi ile protokol imzalandı. Bu kapsamda çiftçilerimize ülke genelinde 1.441 noktadaki Tarım Kredi çiftçi pompası ile akaryakıt temini sağlanacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Petrol Ofisi arasında akaryakıt tedariği için protokol imzalandı. Düzenlenen törene Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper, Tarım Kredi Genel Müdür yardımcıları Mehmet Okan Ateş, Muaz Saka, Tedarik Daire Başkanı Veli Altunkaş, Mekanizasyon ve Enerji Müdürü Mert Eser Akçay, Petrol Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Kılıç, Petrol Ofisi Kamu Satışları Müdürü Cenk Tunçtaner, Petrol Ofisi Madeni Yağlar Müdürü Engin Tekeli, Petrol Ofisi Saha Müdürleri Engin Şendur ve Giray Karabulut katıldı.

Merkez Birliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, sözleşmenin her iki kurum ve ülke açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel yapısından bahseden Poyraz, “Yaklaşık 30 milyar aktif büyüklüğe ulaşmış, temel misyonu Türk tarımı ve Türk çiftçisini desteklemek olan bir kurumuz.  Tarım kredi Kooperatifleri olarak üretim öncesi tarımsal girdilerin sağlanmasında tohumdan başlayarak, gübresinden ilacına, enerji akaryakıt desteğine kadar; bu destekleri verdikten sonrada üretim sırasında eğitim çalışmaları, sonrasında da üretilen ürünün alınması, işlenmesi işlettirilmesi ve pazara ulaştırılması noktasında yani bu gıda zincirinin her aşamasında sorumluluk alıyoruz” dedi. 

2020 ve 2024 arası 5 yıllık dönemi kapsıyor

Genel Müdür Poyraz şunları kaydetti: “Akaryakıt temini noktasında belli periyodlarda ihaleye çıkıyorduk ve en son yaptığımız ihaleyle de bütün basının önünde açık eksiltme usulüyle firmalar yarıştı. Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından, ciddi bir altyapıya sahip olan Petrol Ofisi bu ihalemizi kazandı. Yapılan anlaşma kapsamında 17 istasyon, 1.441 köy pompası ve 163 tarımsal amaçlı satış tankeri ile güçlü bir dağıtım ağına sahip Tarım Kredi Kooperatifleri akaryakıt faaliyeti sektör lideri olan Petrol Ofisi firması ile gerçekleştirilen işbirliği ile çiftçilerimize hizmet sunmaya devam edecek. Öte yandan çiftçilerimize ürün tedariki konusunda faaliyet gösteren kendi şirketlerimizin araçlarında kullanılan akaryakıtın temini konusunda yapılan ihaleyi de Petrol Ofisi kazandı. Dolayısıyla aslında grup olarak kooperatif yapılanmasıyla, holding ve şirket yapılanmasıyla değerlendirirsek tüm yapı akaryakıt tedariki noktasında yola Petrol Ofisi ile devam edecek. İnşallah 2020 ile 2024 yılları arasındaki bu dönemi daha önceki dönemlerde olduğu gibi çiftçimize hizmet noktasında sorunsuz bir şekilde birlikte götüreceğiz”

Çiftçiye destek memlekete hizmettir

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ise, Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliklerinin daha öncelere dayandığını kaydederek; “Petrol Ofisi baktığımızda devlet imkanları ile bu günlere gelebilmiş tamamen kamu ihtiyacı için kurulmuş bir şirket. Bu bağlamda çiftçilerimize yaptığımız bu girişimleri tabii görevimiz olarak saydığımızdan ticari kaygıların dışında hareket ediyoruz. O yüzden bu noktada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çiftçiye destek memlekete hizmettir. Bu hizmetimizi en iyi şekilde sürdürmek niyetindeyiz” dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Genel Müdür Poyraz ve Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper birbirlerine günün anısına hediye takdiminde bulundular.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Migros arasında ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2009 yılında başlayan işbirliği 10. yılını geride bıraktı. Yıllık 20 bin ton yaş sebze-meyve satışının yapıldığı işbirliği çalışmaları düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Migros Ticaret A.Ş. arasında 2009 yılında başlayan işbirliği protokolünün 10. yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü Mehmet Erol, 12 Bölge Birliği Müdür Yardımcısı ve çok sayıda Kooperatif yetkilisi, Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Ekmel Nuri Baydur, Bölge Depo Müdürleri ile Kalite Denetim ve Yönetim Müdürleri ve saha sorumluları katıldı.

2020’de hedef 100 bin ton

Toplantının açılışında konuşan Kılıç, Tarım Kredi ortağı çiftçilerin bin bir emekle ürettiği ürünleri arada herhangi bir aracı olmadan tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Migros ile işbirliğimiz belki küçük rakamlarla başladı. Ancak bugün geldiğimiz noktada yıllık 20 bin ton yaş meyve sebze tedarik ettik. Tabi ki bunu yeterli görmüyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 2020 yılı içinde Migros’a 100 bin ton yaş meyve sebze tedarik etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşma konusunda Bölge Birlikleri ve kooperatifler ile el ele, gayret içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarım Kredinin rolü önemli

Baydur ise konuşmasında, 10 yıl öncesinde başlayan işbirliğinin bugün geldiği noktadan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, “Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte kaliteli ve doğrudan ürün tedarikinde önemli bir rol oynamakta. 2020 yılı ve ilerleyen yıllarda işbirliğimizin artarak devam etmesi son derece önemli. Bu işbirliğinde tüm Tarım Kredi ve Migros çalışanlarının büyük emeğinin olduğu aşikar. Bu nedenle herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 Toplantıda konuşmaların ardından 10 yıllık süreç değerlendirilerek, 2020 yılı için yapılacak çalışmalar ve planlanan yaş meyve sebze alım miktarları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Amatör  Spor Kulüpleri Federasyonu U19 1. Ligi 4.Grup’ta liderliği lig bitimine kadar bırakmayan Tarım Kredispor U-19 Genç Takımı şampiyon oldu.

Lig boyunca liderliğini koruyan Tarım Kredispor Genç Takımı, son karşılaşmasında Başkent Fetihspor'u 4-1 yenerek 2019-2020 futbol sezonu U19 Ligi 4. Grubu şampiyon olarak tamamladı.

Tarım Kredispor Genç Takımı bu sonuçla toplam 6 gruptan ilk iki takım olmak üzere 12 takımın katılacağı play off'larda mücadele etme hakkı kazandı. 4'erli 3 grup halinde düzenlenecek play-off’larda şampiyon olan takımlar Türkiye finallerine gidecek.

Şampiyonluk kupasıyla poz veren Genç Takım oyuncuları kazandıkları şampiyonluğu Tarım Kredi’ye armağan ettiler.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U19 1. Ligi 4.Grup’ta ligi 31 puan ve 33 gol averajıyla şampiyon tamamlayan  Tarım Kredispor U-19 Gençler takımında maç sonu şampiyonluk coşkusu görülmeye değerdi. Sezon boyunca genç takımı yakından takip eden ve gerekli her türlü destği veren Tarım Kredispor Kulüp Başkanı Davut Arpa, maçtan sonra şampiyonluk kazanan takım oyuncularını ve antrenör Fahrettin İrkin’i tebrik etti. Başkan Arpa, “Genç takımımızın şampiyonluğu, altyapısı güçlü bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. Üst liglerde mücadele için altyapının önemli olduğunun farkındayız. Altyapımızı daha da güçlendirerek kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Genel Müdür Poyraz oyuncuları tebrik etti

Ankara U19 1. Liginde şampiyonluğa ulaşan Tarım Kredispor U19 Genç Futbol Takımı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’a ziyarette bulundu. Şampiyonluk kupasıyla birlikte tam kadro Merkez Birliğine gelen genç takım oyuncuları desteklerinden dolayı Genel Müdür Poyraz’a teşekkür etti. Genel Müdür Poyraz, takım oyucularını ayrı ayrı kutlayarak, “Ligin başından beri sizleri gururla takip ediyoruz. Kazandığınız şampiyonlukla bizleri çok mutlu ettiniz. Tarım Kredi olarak bizler gençlerin yanında olmaktan, onların başarılarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Sizleri de tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Tarım Kredispor Kulüp Başkanı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa, takımın sponsorluğunu üstlenen Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, U19 takımı antrenörü Fahrettin İrkin ve kulüp yöneticileri de katıldı.

Son yıllarda yoğunlaştığı Ar-Ge çalışmaları kapsamında özel sektör ile kamu ve akademik işbirlikleri konusunda önemli adımlar atan GÜBRETAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yaptığı başbayilik anlaşmasıyla bunlara bir yenisini ekledi. Böylece tarım ve enerji sektörlerinden iki öncü şirket arasında, ülke tarımı ve milli ekonomiye katma değer sağlayacak önemli bir işbirliğine imza atılmış oldu.

Bir süredir yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömürden elde ettiği ve tarımda toprak düzenleyici olarak kullanılan TKİ-HÜMAS’ın tarımsal üreticilere ulaştırılması için işbirliği yapıldı. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak tarafından imzalanan TKİ-Hümas Başbayilik Anlaşması, ülkemizin önemli yeraltı kaynaklarından Hümik Asit’in tarımda daha etkin kullanımı sayesinde çiftçi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılmasını amaçlıyor.

Sözleşme kapsamında GÜBRETAŞ, TKİ tarafından üretilen bu ürünün 5 yıl boyunca pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda tek yetkili ve başbayii olacak. GÜBRETAŞ, yerli kaynakların milli ekonomi için katma değere dönüştürülmesi hedefiyle bu ürünün yurtiçi satışlarının yanı sıra son yıllarda ağırlık verdiği ihracat çalışmaları kanalıyla yurtdışı pazarlara da ulaştırılmasını sağlayacak.

Anlaşma çerçevesinde öncelikle TKİ’nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litre TKİ HÜMAS, GÜBRETAŞ tarafından çiftçilerin kullanımına sunulacak. Projenin ikinci fazında TKİ, hümik asit tesislerini Soma Tunçbilek’e taşıdığında ortak Ar-Ge çalışmalarıyla ürünün içerik olarak zenginleştirilmesi ve maliyet optimizasyonu gibi çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Başbayilik anlaşmasıyla 2025 yılına kadar en az 1,5 milyon litre TKİ-HÜMAS ürününün yurtiçi ve yurtdışında tarımsal üretimin kullanımına sunulması hedefleniyor.

“Önemi Zamanla Anlaşılacak”

Yapılan imza töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz,  “Bu işbirliği sayesinde tarım alanlarının verimliliği yükseltilirken, ürünün yurt dışına ihracatıyla milli ekonomiye de katkı sağlanacak. TKİ'nin 10 yılı aşkın zamandır Ar-Ge'sini yürüttüğü bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek adımlardan biri olduğuna inanıyorum” dedi.

Anlaşmanın tarıma sağlayacağı faydaların ileride daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Poyraz, "Türkiye olarak bazı açmazlarımız var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraftan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız. Bunun için verimlilik artışı gündeme geliyor. O yüzden bu anlaşma, Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde bu anlaşmanın Türkiye ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğu daha iyi anlaşılacak. Bu bize ait, yerli bir çalışma. Neresinden bakarsanız bakın, her yönüyle ülkemiz açısından faydalı bir iş. Zaman içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem üretici ve tüketici tarafından fiyatlara yansıması şeklinde faydalı sonuçlarını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise ürünün ihracatının Türkiye için bir katma değer oluşturacağından bahsederek “Ne yazık ki topraklarımız organik madde yönünden yeterli değil ve toprak kalitesini artırmak için hümik asidin çok önemli bir yeri var. Biz bu anlaşmayla Türkiye genelindeki tüm tarım alanlarına bu ürünü ulaştırabileceğiz. Katma değerli bu ürünün sadece yurtiçi dağıtımını değil, yurtdışına ihracı için de çalışacağız” dedi.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre 1 litrelik hümik asidin 8 tonluk hayvansal gübreye eşit olduğuna dikkat çeken Yumaklı, “Bu ciddi bir oran farkı. Bu şekilde hem kaynaktan tasarruf sağlayacağız, hem de maliyetler düşecek" ifadelerini kullandı.

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak da yerli üreticilerin desteklenmesi ve güçlenmesinin stratejik önem arz ettiğini aktardı. TKİ'nin hümik asit üretimine 2009'da başladığını belirten Bayrak, şunları kaydetti: “Bu anlaşmada amacımız yerli ve milli kaynaklarla üretim. Gerektiğinde yılda üretim kapasitesini 1 milyon litreye kadar çıkarabileceğimiz TKİ-HÜMAS markalı sıvı hümik asit ürünümüzün kullanımının artırılmasıyla üreticimizin gübre ihtiyacı konusunda dışa bağımlılığını azaltıp, tarım topraklarının iyileşmesini ve düzenlenmesini sağlayıp, daha bereketli hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu husustaki çalışmalarımız devam edecek.”

Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin sonunda, günün anısına karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Kömürden Elde Edilen Hümik Asit İle Tarımda Verim Artıyor                                      

Tarım arazilerinden verim alabilmek için organik madde miktarının en az yüzde 3 olması gerekmektedir. Fakat Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunda organik madde düzeyi yüzde 3’ün altındadır. Bu durum toprağın verim kapasitesini düşürmekte ve bitki beslemeden beklenen faydanın alınmasını engellemektedir.

Hümik asit, humusun en aktif maddesidir. Humus, toprağa atılan kimyasal gübrelerin alımını kolaylaştıran en önemli maddedir. Hümik asit, doğada en fazla Leonardit olarak adlandırılan düşük kalorili kömürlerin içerisinde bulunmaktadır.

TKİ’nin 2009’da başlattığı çalışmalarla “leonardit” adı verilen düşük kalorili kömürlerden elde edilerek geliştirilen TKİ HÜMAS, içerdiği organik madde ve hümik-fulvik asit sayesinde tarımsal üretimde toprak düzenleyici olarak kullanılmaktadır.

Ekim öncesi toprağın organik maddece zenginleştirilmesi, tarımsal üretimde verimi artırmaktadır. TKİ HÜMAS, öncelikle bu amaçla kullanılabilecek önemli bir üründür. Bunun yanı sıra bu ürün, damla sulamada doğrudan bitki yoluyla kullanılabilmektedir.

Hümik asit içeren TKİ-HÜMAS’ın kullanımıyla Türkiye topraklarının %90’ında yeterli miktarda bulunmayan humus oranı ve organik maddeler geri kazandırılmakta, böylece verim artışı sağlanmaktadır.

Hümik asit; toprağın havalanmasını, su tutma kabiliyetini ve bitkinin kılcal/saçak köklerini arttırmaktadır. Toprağın asit-baz dengesini sağladığı için bitkilerin köklerinden besinleri daha kolay ve hızlı almasına etki etmektedir. Katyon değişim kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenlerle toprakta var olup bitkinin alamadığı besin elementlerini bitkinin almasını sağlarken verime ve büyüme hızına ciddi etki göstermektedir.  

Sayfa 3 / 23
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…