Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı

Vakıf senedine göre esas amacı: ”Maluliyet ve emeklilik hallerinde vakıftan  yararlananlarına ve ölümleri halinde menfaattarlarına vakıf  senedinde yazılı  esaslar dahilinde yardım sağlamak” olan vakıf, Ankara 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.1962 tarih 962/642 sayılı esas ve 962/579 sayılı karar numarası ile  tescil edilerek “ Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı ” adı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda ise; Vakıf senedinin bir çok maddesi, o günün gerek ve koşulları ile o dönemdeki mevzuat hükümlerine uygun biçimde değiştirilerek son şeklini almıştır.

Vakıf, mevcut vakıftan yararlananlarına vakıf senedi hükümlerine gereğince; sandıkta geçen hizmet süre ve ödedikleri kesenek turalarına göre belirlenmiş maaşlarını her ay düzenli olarak ödemektedir.

Vakfımız hali hazır durumu ile kapalı vakıf konumumda olup üye kaydı yapılmamaktadır.

Elektronik  Posta Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…