Genel

Ortaklarının,

 • İhtiyaç duyacakları kısa ve orta vadeli kredileri ile her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını yüksek kalite ve uygun fiyatlarla temin eder,
 • Mahsullerinin değerlendirilmesi (Ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması v.b) ve pazarlanmasını sağlar,
 • Müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisleri yüksek kalitede ve en iyi şartlarda temin eder,

Ortaklarının ve gerektiğinde diğer üreticilerin,

 • Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlar ve bu amaçla tesisler kurar ve/veya bu kuruluşlara iştirak eder,
 • Hükümetçe görevlendirildiğinde, devletçe yapılacak destekleme ödemelerine aracılık eder,
 • Meslekî ve teknik yönden bilgi aktarımı sağlar, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyetlerde bulunur.

İşletmelerinde yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek ve üreticilerin mağduriyetlerin giderilmesi için sigorta acentesi olarak hizmet sunar ve sigorta bilincinin gelişmesine öncülük eder.

Kurumumuz Kanunla Kurulmuş Kooperatif kuruluşu olup, “Özel Hukuk Tüzel Kişisi”dir. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe haiz bir üst kuruluş olup, Genel Müdürlüğümüze bağlı 17 Bölge Birliğimiz ve Bölge Birliklerimize bağlı 1625 Kooperatifimiz mevcuttur. Gerek Bölge Birliklerimiz ve gerekse Kooperatiflerimiz ayrı ayrı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar olup, hak ve borçlara ehillerdir.

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

ORTAKLIĞA İLİŞKİN

 • Üreticilerin İşletmeleri için gereksinim duyduğun ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarını temin edebilir,
 • Sözleşmeli üretimle, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapılması ve Ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanır,
 • Üretim için teknik destek alabilir,
 • Eğitim hizmetlerinden faydalanabilir,
 • Sigorta hizmetinden faydalanabilir,

İşletmelerini genişletmek isteyen, tarım kredi kooperatiflerinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm üreticilerimizi tarım kredi kooperatifleri çatısı altında güçlerimizi birleştirmeye davet ediyoruz. Tarım Kredi kooperatifi ortağı olmak bir ayrıcalıktır.

Hizmetlerimizi daha yakından görebilmeniz için sizleri en yakın bir Tarım Kredi Kooperatifine uğramanızı istiyor ve bekliyoruz...

Kooperatife dilekçe ile müracaat etmeniz akabinde, kooperatifçe size verilecek randevu saatinde siz çayınızı içerken işlemleriniz tamamlanacaktır.

 • Ortaklık talep dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah İlmühaberi,
 • Tarımsal üretim faaliyetini tevsik eden belgelerden en az bir tanesi

İNSAN KAYNAKLARI

Kurumumuzda Yüksek Öğrenimde eğitim görmekte olan öğrencilere branşları ile ilgili birimlerde STAJ EĞİTİMİ yaptırılmaktadır. Ayrıca 3308 Sayılı Mesleki ve Çıraklık Eğitimi Kanunu Esaslarınca belirlenmiş şartlarda Meslek Lisesi Öğrencilerine BECERİ EĞİTİMİ yaptırılmaktadır.

Söz konusu eğitimlerde öncelik hakkı personel çocuğu veya yakını olmaktır. Onun haricinde birimlerin tercihleri ve ihtiyaç bulunması göz önünde bulundurularak öğrencilere eğitim sağlanmaktadır. Öğrenciler kurumumuzda bulundukları süre içinde öğle yemeğinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Staj öğrencilerine ücret ödenmez. Beceri Eğitimi öğrencilerine ise söz konusu Kanun çerçevesinde ücret ödenir.

 

Personel Yönetmeliğimizin 8/B maddesi uyarınca; kurumuzda yeni istihdam edilecek memurların en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Personel Yönetmeliğimizin 8/A maddesi uyarınca; kurumumuza ilk defa personel alımında aranan şartlara göre, imtihan tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından büyük olmamak gerekmektedir.

Personel Yönetmeliğimizin dördüncü bölümü olan "Personel Hak ve Sorumlulukları"nın aylık ücretlere ilişkin 22. maddesinde personel ücretleri düzenlenmiştir. Buna göre aday personele asgari ücret, Toplu İş Sözleşmesi esaslarınca da sosyal yardımlar ödenir.Kurumumuzun mevzuatına ilişkin ayrıntılı bilgi www.tarimkredi.org.tr internet adresinde bulunmaktadır.

Personel Yönetmeliğimizin ikinci bölümü olan "Personel İhtiyacının Tespiti,İşe Alınması,İmtihanlar ve Adaylık" kısmında personel alımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Kurumumuzun mevzuatına ilişkin ayrıntılı bilgi www.tarimkredi.org.tr internet adresinde bulunmaktadır.

Kurumumuz l581 sayılı Kanunla kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğundan, diğer kurumlardan teşkilatımıza yatay geçiş mümkün olmamaktadır.

KREDİLERE İLİŞKİN

Kooperatif ortaklarının tarımsal girdi ihtiyaçları kooperatifçe temin ve tedarik edilerek karşılanmakta, bunlar ayni olarak verilmektedir. Ayrıca ortağın tarımsal üretim aşamasında ödemek zorunda kaldığı işçilik, sulama v.b. giderler kooperatif imkanları dahilinde nakdi olarak karşılanabilmektedir.

Düşük faizli kredi kullanma şartlarına uymayan ancak, vadesi geçen kredi borcu bulunmayan ortaklarımıza kredileri dahilinde %10 faiz oranından kredi kullandırılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, ertelenmiş, taksitlendirilmiş veya vadesi geçen borcu bulunmayan ortaklarına belirtilen kredi konularında faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır. Faiz oranlarına ise sitemizdeki menü bloklarındaki krediler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ortaklarımız borcunu vade tarihinden önce dilediği tarihte kapatmak imkanı vardır. Ödeme tarihine kadar faiz uygulanır, erken ödeme cezası bulunmamaktadır.

Kooperatifçe kullandırılan kredinin vadesi, kredilendirilen ürünün hasat zamanı ve gelirin elde edildiği dönemler dikkate alınarak Kooperatif Yönetim Kurulunca genel vadeler olarak belirlenir. Kredi kullandırma esnasında vade bildirilir ve vade sonuna kadar ödeme talep edilmez. Yatırım kredisi kullanan ortaklara azami yılda 1 ödemeli olmak üzere 3 yıl vade ile kredi kullandırılır. Kullandırılan kredinin 3 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır.

Kredinin; ödeme gücü bulunan kooperatifçe kefilliği uygun görülen en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. 

Kooperatif ortaklarına belirli bir limite kadar yalnızca kefalet teminatı ile kredi kullandırılmaktadır. Belirli bir limitin üzerinde ise kullandırılacak krediler için; müşterek borçlu ve müteselsil kefalet müessesesi yanında mutlaka taşınmaz mal ipoteği ve/veya taşıt aracı/traktör rehini alınması gerekmektedir.

Ortağın tarımsal varlıkları ve bu varlıklar ile yapacağı tarımsal üretimleri dikkate alınarak gerçek tarımsal girdi ve kredi ihtiyacı tespit edilir. Tespit edilen limit dahilinde kredi kullandırılabilir.

Kooperatifçe azami 1 yıl vadeli işletme (su ürünleri kredisinde 18 ay) ve azami 3 yıl vadeli yatırım kredisi kullandırılmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatiflerince yalnızca kooperatife ortak olan üreticilere kredi kullandırılmaktadır. Bir üreticinin kooperatife ortak olabilmesi için tarımsal bir işletmeye sahip olması veya belirlenen ölçülerde hayvancılık, balıkçılık ve benzeri üretim faaliyetinde bulunması gerekmektedir. Ortak olmak için tarımsal işletmenizin bulunduğu yerdeki Tarım Kredi Kooperatifine başvurmanız halinde detaylı bilgi alabilirsiniz.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…