Yazdır

Kontrolör Yardımcılığı Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru

KONTROLÖR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI HAKKINDA DUYURU

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-Ankara

Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2018

Sınav Saati: 09:30

 • Adayların T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına ait (TAREKSAV) 0626-53275801-5001 no'lu (IBAN Numarası TR27 0001 0006 2653 2758 01 5001) hesaba 50.-TL "sınav ücreti" özel notu ile yatırmaları ve sınav ücretine ait banka dekontunu (internet bankacılığı veya bankamatik ile yapılan havale çıktısını) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Adayların yazılı sınava gelirken yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport), banka dekontu ile birlikte kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
 • Adaylar sınav esnasında cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz bulundurmayacaklardır.
 • Sınav yeri, tarihi ve saati listede belirtilmiş olup, adaylara bu ilan dışında herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Adaylar, kimlik kontrolü sebebiyle, sınav saatinden yarım saat önce, saat 09.00'da sınav salonuna alınacaklardır.
 • Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, sınav konuları şunlardır:

A) Kooperatifçilik

B) Ekonomi

 • a) Genel Ekonomi
 • b) Ekonomik Doktrinler
 • c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
 • d) Milli Gelir
 • e) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Teşekküller
 • f) İşletme Ekonomisi

C) Hukuk

 • a) Anayasa
 • b) Kooperatifler Hukuku
 • c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)
 • d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)
 • e) Türk Ticaret Hukuku
 • f) İş Hukuku
 • g) İcra -İflas Hukuku
 • h) Türk Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine İşlenen Suçlar)
 • ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların Açılması, Takibi Ve Resmi Evraka Ait Hükümler)
 • i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev, Yetki ve Kovuşturmaya Ait Hükümler)

D) Muhasebe

 • a) Genel Muhasebe
 • b) Şirketler Muhasebesi
 • c) Maliyet Muhasebesi
 • d) Bilanço Analizi

E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)

F) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca Dillerinden Biri)

 • Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamanın da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.
 • Yapılacak olan yazılı sınavı kazanan en yüksek puanlı ilk 32 aday, (sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü) tarihi bilahare duyurulacak olan mülakata çağırılacaktır.