Yazdır

1288 SAYILI HONAZ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÖZEL PROJELİ LOJMANLI HİZMET BİNASI VE DEPO İNŞAATI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

Götürü bedel İnşaat İhale İlanı

1-      Kooperatifimizce Denizli İli, Honaz İlçesi, Honaz Mahallesi, Başharkaltı Mevkiinde

M22B21C1C Pafta, 217 Ada, 2 Parselde kayıtlı 2.678,00 m² arsanın üzerine Özel Projeli Lojmanlı Hizmet Binası, Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi inşaat yapım işi kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-      İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

3-      İhale 18/01/2017 tarihinde, saat 14.00’ da 1288 sayılı Honaz Tarım Kredi Kooperatifi hizmet

Binasında, (Hürriyet Mah. Höyük Cad. No:26 Honaz/DENİZLİ) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-      Bu işe ait proje ve ihale dosyası 1288 sayılı Honaz Tarım Kredi Kooperatifinden 17/01/2017

tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 17/01/2017 tarihi saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir.

5-      İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek,

18/01/2017 tarih ve saat 13.00’a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almak üzere vermeleri gerekmektedir.

            6- Yeterlilik alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 18/01/2017 tarih ve saat 13.00’a kadar ihale komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.

            7-  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

            8- Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

            NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

1288 SAYILI HONAZ 

           TARIM KREDİ KOOPERATİFİ             


ADRES :Hürriyet Mah. Höyük Cad. No:26  Honaz/DENİZLİ

Tel                           :  0 (258) 811 30 13

Kurumsal (GSM)  :  0 (549) 308 70 84