Yazdır

806 SAYILI İNEGÖL TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ VE MEMUR LOJMANLI HİZMET BİNASI DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1037 Ada, 1 Parsel’de kayıtlı arsamız üzerine yaptırılacak Müfettiş ve Memur Lojmanlı Hizmet Binası, Depo Binası ve Çevre Düzenleme  İnşaatı Kapalı Teklif, Açık Eksiltme-Pazarlık Usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre 2017 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile KDV hariç 2.175.000,00-TL( İkiMilyonYüzyetmişBeşBinTürkLirası )  1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin geçici teminatı  65.250,00-Türk Lirasıdır.

3-İhale  13/09/2017 tarihinde, saat 13:30’ da 806 sayılı İnegöl Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4- Bu işe ait proje ve ihale dosyası 806 sayılı İnegöl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğün’den ( Burhaniye Mh.Park Yolu Cd.No:23 İnegöl/BURSA)  12/09/2017  tarihine   kadar çalışma saatleri içinde veya Balıkesir Bölge Birliği Müdürlüğü’nden ( Kasaplar Mh.Soma Cd.No:9/1 Altıeylül/BALIKESİR ) görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. Dosyalar 12/09/2017 tarihi saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir.

5- İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, şartnameye göre hazırlanan ihale dosyasını  ihale gününden bir gün öncesi ( 12.09.2017 ) mesai bitimine kadar vererek, İnşaat Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6- Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde  13/09/2017  tarih ve  saat 13:30’a kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

7- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İsteklilerde aranan şartlar İhale şartnamesinde belirtilmiştir.

9- Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

NOT : İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir.Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.