akarayama
Ayhan KARAYAMA
Genel Müdür

Bağlı Birimler

-Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
-Disiplin Kurulu Başkanlığı
-Özel Kalem Müdürlüğü

 

gungor fatih zekeriya yerlikaya
Mahmut GÜNGÖR
Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Genel Müdür Yardımcısı  

Bağlı Birimler

-Krediler ve Mali İşler Daire Başkanlığı
-İştirakler Daire Başkanlığı

- Mali Mesuliyet Tespit Kurulu

Bağlı Birimler

-Tedarik Daire Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

 

 mehmetgunes01
 webbucuk
Mehmet GÜNEŞ
Genel Müdür Yardımcısı  
İsmail Hakkı BÜCÜK
Genel Müdür Yardımcısı  

Bağlı Birimler

-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

Bağlı Birimler

- Teşkilatlandırma ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanlığı
-Pazarlama Daire Başkanlığı