poyraz vesika
Fahrettin POYRAZ
Genel Müdür

Bağlı Birimler

-Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
-Disiplin Kurulu Başkanlığı
-Özel Kalem Müdürlüğü
        - Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü           - Kurumsal İletişim Müdürlüğü

bagci guven
Ahmet BAĞCI
Genel Müdür Yardımcısı
Özgür GÜVEN
Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Birimler

-Krediler Daire Başkanlığı
             - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı            -İştirakler Daire Başkanlığı

Bağlı Birimler

-Tedarik Daire Başkanlığı 
- Pazarlama Daire Başkanlığı

sakason atesson
Muaz SAKA
Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Okan ATEŞ
Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Birimler

-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire Başkanlığı
- Mali Mesuliyeti Tespit Kurulu

Bağlı Birimler

-Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı