Yazdır

İl Koordinatörlüklerinde TKDK – Tarım Kredi Çalıştayı

0kapakTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa İl Koordinatörlükleriyle Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri çalıştay düzenledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü yetkilileri ile Gaziantep Bölge Birliği temsilcileri arasında imzalanan protokol gereği, Kahramanmaraş’ın hayvancılık, gıda, tarım ve IPARD programı tarafından desteklenen tüm sektörlerine uygulamada nasıl destekler sağlanabileceği konusunda ortak bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Bölge Müdür Yardımcısı Raif Atayık ve Kahramanmaraş ili Kooperatif temsilcileri ile TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan ile birim amirleri katıldı.

Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, iki kurum arasında imzalanan protokol ile hem başvuru aşamasında (Kredi Niyet Mektubu) hem de sözleşme sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yatırımcılara kredi kullandırabileceğini belirtti.

Aksoy, “Bilindiği üzere Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Ziraat Bankası gibi sübvansiyonlu kredi kullandırma yetkisinden TKDK’ya başvuru yapacak yatırımcılar da faydalanabileceklerdir. Yatırımın tamamlanması sonrasında işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan tarımsal girdiler de Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından peşin veya kredili olarak karşılanacaktır.” dedi.

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan ise AB Komisyonu tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde imzalanan IPARD II programında IPARD I programında desteklenen mevcut sektörlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Toplantıda katılımcılara İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan tarafından TKDK’nın iş ve işlemleri hakkında genel bilgi verilmesinin ardından Başvuru Kabul Uzmanı Murat Akgöz tarafından IPARD programı kapsamında desteklenen yatırım konuları ve yatırım konuları ile ilgili spesifik uygunluk bilgileri, uygun harcama kalemleri, hibe oranları konularında sunum yapıldı.

Çalıştayda son olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ile TKDK’nın IPARD programı hakkında bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenmesi için kurumlar arası iş birliğini arttırmaya yönelik yapılması gereken hususlar görüşüldü.

Bir diğer çalıştay da TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü yetkilileri ile gerçekleştirildi. Çalıştaya; Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Bölge Müdür Yardımcısı Raif Atayık, Şanlıurfa merkez ve ilçe kooperatifleri yetkilileri ile Şanlıurda İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, birim amirleri ve kıdemli uzmanlar katıldı.

Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, iki kurum arasında imzalanan protokol ile hem başvuru aşamasında hem de sözleşme sonrasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin yatırımcılara kredi kullandırabileceğini belirterek, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ziraat Bankası gibi sübvansiyonlu kredi kullandırma yetkisinin olduğunu ve bu kredilerden TKDK’ya başvuru yapacak yatırımcıların da faydalanması yolunun açıldığını belirtti. Tarımsal amaçlı yatırımlara kooperatif olarak gerek ayni gerekse nakdi her türlü finansal desteği verdiklerini söyledi.

İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim ise kurum çalışmaları ve IPARD programı kapsamında desteklenen yatırımlar hakkında genel bir sunum yaparak, AB Komisyonu tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde imzalanan IPARD II programının önümüzdeki aylarda başlayacağını kaydetti. IPARD I programında desteklenen mevcut sektörlerin desteklenmeye devam edeceğini, ancak IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu, kaz yetiştiriciliği kırsal altyapı hizmetleri, yenilenebilir enerji, makine parkları ve mantar yetiştiriciliğinin de destekleneceğini söyledi.

Yetim ayrıca; “Tarım Kredi Kooperatiflerinin yatırımlarımıza vereceği finans desteğini çok önemsiyoruz. Şanlıurfa’ya yatırım yapacak yeni yatımcılar, bu protokolle yatırımın kalan kısmı için kredi kullanabilecekler.” dedi. 

Hikmet DEMİREL / GAZİANTEP