Yazdır

Tarım Kredi Kooperatiflerinde E-Dönüşüm

fotoTarım Kredi Kooperatiflerinde, yeniden teknik yapılanma ve planlama dahilinde ele alınarak geliştirilen EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesi tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan EBYS Komisyonu’nca planlanan ve şirketimiz Tarnet desteği alınan EBYS Projesi, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü sorumluluğu ve koordinasyonunda web tabanlı olarak TSE Standartlarına uygun geliştirildi.

Mobil cihazlardan da kullanılabilen EBYS ile kurum personeli; kendilerine ait E-İmza kart okuyucularıyla güvenli ve hızlı bir şekilde evrak işlemlerini yapabiliyor.

Birçok dış kurum entegrasyonları ile birlikte devreye alınmış olan, planlama, süreç yönetimi ve işlevsellik açısından kamuda örnek gösterilen Tarım Kredi EBYS programı ile; Teşkilat Dışı evrakların KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden gönderimi sayesinde zamanın daha etkin kullanımı sağlanırken iş süreçleri daha da hızlandırıldı.

İlk haftada 5 binin üzerinde e-imzalı evrak

Eğitimleri, internet tabanlı Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirildi, hazırlanan görsel eğitim setleri ve dokümanları ile eğitim/test ortamları oluşturuldu. Ayrıca EBYS sistemiyle ilgili kurulan Yardım Masası ile personele anlık destek verilerek, geçiş süreci kolaylaştırıldı. EBYS sistemi devreye girdiği hafta itibariyle 5 binin üzerinde e-imzalı evrak üretilirken, 100 den fazla dış Kurum KEP evrak akışı sağlanmış, tüm bu evraklar çıktısı alınmadan ve postalama işlemleri yapılmadan gerçekleştirildi.

EBYS sistemi ile; bilgiye ulaşmak için harcanan zamanın en aza indirilmesi, zamanın yanı sıra işgücü, kırtasiye, sarf malzemesi, posta giderlerinde tasarruf sağlanması, daha güvenli ve standartlara uygun yazışmalar yapılabilmesi, arşiv sisteminin dijitalleştirilmesi, yazışmaların kurumsal işlemlerde zorunlu e-uygulamalara dönüştürülmesi ve yazışmalar dışındaki otomasyon doküman süreçlerinin de elektronik imzalarla otomatik hale getirilmesi amaçlanıyor.

E-Koop Kamu Ve Dış Kurum Entegrasyonları

Ortakların Tarım Kredi Kooperatifleri veri tabanında bulunan Mernis (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) protokolü kapsamında tümüyle güncellenirken sisteme Adres Kayıt Sistemi (AKS) üyeliği de yapılan yoğun çalışmalarla eklenerek, ortaklara ait adres bilgileri anlık olarak sorgulama işlemleri E-Koop Otomasyon Sisteminde kullanıma açıldı. Bu kapsamda elde edilen adres bilgilerinin, PTT ile varılan işbirliği neticesinde otomatik posta gönderimi entegrasyonu tamamlandı, böylelikle ortaklara borç durumları, kooperatiflerce sunulan hizmet ve destekler ile ilgili bilgilendirmelerin sağlıklı bir şekilde yapılmasına imkân sağlandı.  

Ürünlere online sipariş imkanı

Yeni ara yüzle kullanıcı dostu haline getirilen, daha etkin ve hızlı işlem yapılabilen E-koop Otomasyon Sisteminde; Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinin ürünlerine online sipariş imkanı sağlanırken kooperatif kritik stok seviyesi belirlenerek şirket ürünleri için otomatik sipariş gönderimi de gerçekleştirildi.

Devam eden çalışmalar

Birçok kamu kuruluşu ile entegre çalışan E-koop sistemi bünyesinde; halen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında, otomatik elektronik rehin ve ipotek terkin / tesis işlemleri için teknik altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığından sağlanan UYAP(Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) Kurum Portalı hizmetinin daha etkin kullanımına dair webservis entegrasyonuna yönelik altyapı çalışmaları da sürdürülüyor. Kooperatiflerin Tarsim Sistemine EKoop Otomasyonu üzerinden ulaşarak, poliçe kesme ve poliçe takip işlemlerinin yapılması sağlanırken aynı sistemin Groupama ile de gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.