Yazdır

Başkan Külcü’den Uluslararası Kooperatifler Günü Mesajı…

0kapak1Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Uluslararası Kooperatifçler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Külcü mesajında, “Kooperatiflerin günümüzde üstlendiği rol ve işlev hiçbir tanıma veya tarife sığmayacak kadar büyüktür. Gelişmiş ülkelerde ve tarımın genel ekonomiye önemli ölçüde artı değer kattığı birçok AB ülkesinde tarım politikalarının uygulanmasında tarımsal kooperatifler lokomotif görevi yürütmektedirler. Bu önemli görevi yerine getiren kooperatifçilik sektörü, ne yazık ki ülkemiz tarım potansiyelini genel ekonomiye arzu edilen ölçüde kazandırmaktan uzaktır. Sektör temsilcileri olarak, kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılması için gereken çabayı göstermeliyiz. Öncelikle, kooperatiflerin AB ülkelerindeki benzer  örgütlerin seviyesine ulaştırılmasını sağlamak için mali ve kurumsal açıdan gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Üretimin pazar ihtiyaçlarına ve gıda güvenirliğine uygun olarak üretilmesinde de başlıca rol kooperatiflerindir. Bu açıdan bakıldığında, yurt genelinde yaygın örgütlenme ağına sahip olan kooperatiflerimiz önemli bir boşluğu doldurabilecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri yurt sathına yayılmış 1625 birim kooperatifiyle 1 milyon çiftçiye hizmet götürmektedir. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri tavandan tabana örgütlenme yapısını güçlendirerek, demokratik, katılımcı ve güçlü birim kooperatifleri ile çalışma alanını genişletip ortaklarına ve ülke tarımına hizmet vermeyi sürdürecektir. Kooperatifçilikte dünyaya ilham vermiş bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim mesuliyetimiz, kooperatifleri toplumsal kalkınmanın bir dinamiği olarak ekonomik hayatın her alanına taşımak, daha çok insanın refahtan daha çok pay almasına aracılık etmektir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin örgütlenme yapısı da diğer kooperatifler için örnek alınacak iyi bir model olacaktır. Bu vesileyle tüm kooperatifçilerin Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.