Yazdır

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKA YAPIMI İHALE İLANI

gayrimenkulYem

 

 

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FABRİKA YAPIM

İHALE İLANI

 

  1. Genel Müdürlüğümüz mülkiyetindeki Şanlıurfa İli, Organize Sanayi Bölgesi, Pafta N41-D-18-B, Ada 217, Parsel 1 yer alan 42.000 m2 arsa üzerinde Karma Yem üretim tesisi inşaatı yapım işi kapalı teklif usulüne göre götürü bedel esasıyle İhaleye çıkarılmıştır.
  2. İhalenin geçici teminatı teklif edilen bedelin % 3 dür.
  3. İhale 24.05.2018 tarihinde Perşembe günü saat 14:30Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğü Emek Mahallesi Kazakistan No:136/11 Çankaya adresinde toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  4. Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğü Emek Mahallesi Kazakistan No:136/11 Çankaya adresinde 14.05.2018 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde ( Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Anadolu Kurumsal Şubesi TR12 0001 0019 7813 5033 6050 36 no.lu hesabına 250,00 TL (ikiyüzelli-TL) dosya bedelini yatırarak dekont ile birlikte) alınabilecektir.
  5. İsteklilerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ihale gününden bir gün öncesi 23.05.2018 tarihi mesai bitimine kadar İhale komisyonuna vererek Yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir.
  6. Yeterlilik alan firmaların geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu ve idari şartnamede istenen belgeleri kapalı zarf içinde 24.05.2018 tarih saat 14.30’ a kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.
  7. Posta ile yapılacak başvurularda, son başvuru tarihine ve saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması şarttır.
  8. Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğü 4734 ve 4735 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.