Yazdır

Maddi teminat vermeden kredi kullanabilir miyim?

Ortaklara 20.000.-TL’ye kadar tespit edilen krediler için; en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir.  

20.001.-TL ile 30.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 kefille, 

30.001.-TL ile 40.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 kefille,

Maddi teminatla kredi kullandırılmaktadır.