Yazdır

Kefilsiz kredi kullanabilir miyim?

Ortaklara tespit edilen kredinin en az 3 katı tutarında arazi, arsa, mesken, işyerlerini ipotek vermeleri ve/veya tespit edilen kredilerinin en az 3 katı değerde (kasko değerinde) taşıt aracını/traktörü kooperatif lehine vermeleri halinde kefilsiz kredi kullandırmaktayız.

Ortaklarımıza tespit edilen kredinin en az 1,2 katı tutarında banka teminat mektubu veren ortaklara başkaca kefil ve teminat şartı aranmaksızın kredi kullandırmaktayız.