Yazdır

Kullandığımız kredilerde teminat zorunlu mu?

Ortağın tespit edilen kredisine göre maddi teminat, kefil ya da her ikisi de talep edilir.Ortaklara 20.000.-TL’nin üzerinde tespit edilen krediler için; en az 2 kefilin yanında ortaklardan kredinin 2 katı tutarında kooperatif lehine taşınmaz ipoteği ve/veya en az 2 katı kasko değerinde taşıt aracı/traktör rehini alınmaktadır.