Yazdır

Ortaklık (sermaye) payı nedir?

Tarım Kredi Kooperatifleri Ana Sözleşmesine göre ortaklarımız kendilerine tespit edilen kredilerin limitlerine göre ortaklık payı taahhüt ederler. Ortaklıktan çıkmanız halinde ödemiş olduğunuz sermaye payı Ana Sözleşme hükümleri dâhilinde tarafınıza iade edilmektedir.

20.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %5’i,  

20.000 TL’yi aşan kısım için 50.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %3’ü, 

50.000 TL’yi aşan kısım için 250.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %2’si, 

250.000 TL’yi aşan kısım için 1.000.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %1’i, 

1.000.000TL’yi aşan kısmı için tespit edilen kredinin % 0,5’i ortaklık payı olarak taahhüt edilmektedir.

Ayrıca, peşin alışveriş yapmak, sigorta poliçesi yaptırmak gibi kooperatif hizmetlerinden faydalanmak isteyen ortaklar en az bir ortaklık payı taahhüt ederler. Ancak taahhüt edilen ortaklık payı yasal olarak alınması gereken ortaklık payını geçemez. Taahhüt edilen bir ortaklık payı 100.-(Yüz) Türk Lirası’ndan aşağı olamaz.