Yazdır

Tarım Kredi Kooperatiflerine tüzel kişiler ortak olabilir mi?

  • Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet gösteren, 
  • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmayan, 
  • Yetkili organlarca ortaklığa ilişkin alınan kararın bir suretini kooperatife ibraz eden, 
  • Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmayan, faizle para veya mal olarak kredi vermeyen,
  • Ayrıca ana sözleşmede yer alan diğer şartları sağlayan,

 

Tüzel kişi üreticiler de ortak olabilir.