Yazdır

Kredi Maliyetlerimiz

Kredi Türü ve Vadesi Değişken Faizli Kredilere İlişkin Verimlilik Oranları 
Fon* % Faiz % KKKP % Toplam Oran %
İşletme 1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Ayni İşletme Kredileri 1 8 8 17
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Ayni Tüketim Kredileri 1 16 0 17
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Belge Karşılığı Sigorta Prim Kredileri 1 8 8 17
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Nakdi Krediler 1 8 11 20
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Erteleme Kredileri 0 8 12 20
           
Yatırım 1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Ayni Yatırım Kredileri 1 8 8 17
4 Yıla (366-1460 Güne) Kadar Vadeli Ayni Yatırım Kredileri 1 10 10 21
4 Yıl Üzeri (1461 gün ve üzeri) Vadeli Ayni Yatırım Kredileri 1 11 10 22
           
Diğer Tüketim  1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli D. Tüketim Kredileri 1 19 0 20
4 Yıla (366-1460 Güne) Kadar Vadeli D. Tüketim Kredileri 1 20 0 21
4 Yıl Üzeri (1461 gün ve üzeri) Vadeli D. Tüketim Kredileri 1 21 0 22
           
Komisyonlu Belge Karşılığı 1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli B.K. Krediler 1 8 11 20
4 Yıla (366-1460 Güne) Kadar Vadeli B.K. Yatırım Kredileri 1 10 10 21
4 Yıl Üzeri (1461 gün ve üzeri) Vadeli B.K. Yatırım Kredileri 1 11 10 22
           
Kredi Türü ve Vadesi Faizsiz Kredilere İlişkin Vade Farkı Oranları 
Fon* % Vade Farkı % KKKP % Toplam Oran %
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Faizsiz Kredilerimiz 0 20 0 20
           
*Özkaynak fonları ayni, tüketim ve belge karşılığı kredilerde yalnızca birinci yılda alınacaktır.
           
1-Tarım Kredi Kooperatifleri 2004 yılından itibaren her yıl çıkan Bakanlar Kurulu Kararları ile ortaklarına düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırmaktadır. Bu kapsamda yukarıdaki belirtilen faiz oranları üzerinden ilgili kararnamelerde belirtilen konulardaki indirim oranları uygulanır.

2- Her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında indirimli krediden faydalanmak için mevzuat gereği Tarsim zorunluluğu bulunmaktadır.

3-Tarım Kredi Kooperatifleri tabloda belirtilen oranlar üzerinden değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

4-Mevzuatımız gereği 0-75 yaş aralığında kredi kullanan ortaklarımıza kredi hayat sigortası yapılmaktadır.

           
Örneğin, 1 yıl vadeli işletme kredisi kullanan bir ortağımızın kullandığı kredinin konusu Bakanlar Kurulu Kararında % 50 indirimli olarak açıklanmışsa toplam faiz oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
           
  1 Yıl Vadeli İşletme Kredisi Faiz Oranı İndirim Oranı İndirim Hesaplama İndirimli Faiz Oranı  
  8 0.5 8*0,50=4 8-4=4  
           
           
Kredi Türü ve Vadesi Değişken Faizli Kredilere İlişkin Verimlilik Tablosu
Fon % Faiz % KKKP % Toplam Oran %
1 Yıl Vadeli İşletme Kredisi Faiz Oranı 1 8 8 17
1 Yıl Vadeli İşletme Kredisi İndirimli Faiz Oranı 1 4 8 13