Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Çiftçimize uygun koşullarda kredi imkânı

Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, mazot, zirai mücadele ilaçları, karma hayvan yemi ve tarımsal araç gereçleri en uygun koşullarda temin ediyoruz. Çiftçilerimize tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor; uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. Ortaklarımızın faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için 2019 yılında tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattık.Üreticilerimizin;

 • Gübre, yem, mazot, ilaç vs. gibi ihtiyaçları için ayni kredi,
 • Diğer girdilerini karşılamak amacıyla nakdi kredi,
 • Hayvan alımı, tarımsal araç gereç, 2. el traktör, tesis yapım gibi ihtiyaçların karşılanması için de yatırım kredisi veriyoruz.

Ekimden hasada daima çiftçinin yanında

Ortaklarımızın; tohum, sıvı ve katı gübre, yem, tarımsal ilaç, fide, fidan, motorin, kömür ve benzeri tarımsal ihtiyaçları işletme kredisi kapsamında 1 yıl vadeli ayni olarak karşılanabilmektedir.

Ortaklarımızın, su ürünleri yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliği konularında kullanacağı krediler ise 18 aya kadar vadelendirilerek işletme kredisi kapsamında kullandırılabilmektedir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar.

Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

İhtiyaçlarınıza uygun çözümler bu kredide

Kooperatifin sahip olduğu, kiralama veya hizmet alımı yoluyla temin ettiği taşıt, makine, zirai alet vb. araçların, ortakların tarımsal ihtiyacı doğrultusunda kullanımına sunulması suretiyle kullandırılan kredilerdir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Tarım Krediden ortaklara nakit kredi desteği

Ortaklarımıza üretim girdileri dışındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakit olarak kullandırılan kredilerdir. Bu kapsamda finansman ihtiyaçlarınız için 1 yıl vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Kaza kader demeyin sigortayı ihmal etmeyin

Ortaklarımıza tarımsal üretimleri ile hayvansal varlıklarının teminat altına alınması amacıyla yapılan tarımsal sigortalar ile Merkez Birliğince belirlenecek diğer sigorta konularındaki sigorta prim bedelleri için kullandırılan kredilerdir.

Ortaklarımızın ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilgili yılda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında % 0 ile % 6,5 faiz aralığında sübvansiyonlu (indirimli) tarımsal kredi kullandırılabilmektedir.

Hazine destekli (indirimli faizli) kredilerin net maliyetleri ile kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır

Toprağını analiz yaptıran çiftçiler karlı çıkıyor

Ortaklarımızın gereğinden az veya fazla gübre kullanmalarının önlenmesi, ürünlerin verim ve kalitesinin artırılarak gelir seviyelerinin yükseltilmesi ve doğru gübre kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan toprak analizi bedelleri ve sair masraflar için kullandırılan kredilerdir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Düşük faiz uygun vade

İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan traktör, biçer-döver, her çeşit tarım araç-gereci, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. konularında ortaklarımıza 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

İşletmeleriniz Tarım Kredi ile büyüsün

Ortaklarımızın ihtiyacı olan büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı (yurtiçi ve yurtdışı tedarik edilmesi), arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan canlı ve cansız donatma malzemelerinin karşılanması amacıyla 4 yıla kadar vadeli olarak kullandırılan ayni kredilerdir.

Kredi kullanma koşullarınız ve üretim yaptığınız konu uygunsa her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız sübvansiyonlu (indirimli) kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Tarımsal üretimde kullanacağınız;

 • İhtiyaçlarınız için ayni (gübre, yem, mazot, ilaç vs.) kredi,
 • Diğer girdilerinizi karşılamak amacıyla nakdi kredi,
 • Hayvan alımı, tarımsal araç gereç, 2. el traktör kredisi, tesis yapımı gibi ihtiyaçlarınızın karşılanması için yatırım kredisi kullanabilirsiniz.  

Tarım Kredi Kooperatiflerince yalnızca kooperatife ortak olan üreticilere kredi kullandırılmaktadır. Bir üreticinin kooperatife ortak olabilmesi için tarımsal bir işletmeye sahip olması veya belirlenen ölçülerde hayvancılık, balıkçılık ve benzeri üretim faaliyetinde bulunması gerekmektedir. Ortak olmak için tarımsal işletmenizin bulunduğu yerdeki Tarım Kredi Kooperatifine başvurmanız halinde detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tarımsal işletmenizin bulunduğu alanda faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifine kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru evraklarında noter tasdikine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ortaklığa kabul sonrasında düzenlenen bazı evraklarda noter ya da muhtar/aza tasdiki aranmaktadır.

Noterden vekâletname verilen kişi ortak adına kredi kullanabilir.

Kredi Garanti Fonu üyeliğimiz bulunmamaktadır. 

Ortaklara tespit edilen kredinin en az 3 katı tutarında arazi, arsa, mesken, işyerlerini ipotek vermeleri ve/veya tespit edilen kredilerinin en az 3 katı değerde (kasko değerinde) taşıt aracını/traktörü kooperatif lehine vermeleri halinde kefilsiz kredi kullandırmaktayız.

Ortaklarımıza tespit edilen kredinin en az 1,2 katı tutarında banka teminat mektubu veren ortaklara başkaca kefil ve teminat şartı aranmaksızın kredi kullandırmaktayız.

 • Kooperatife, esasları Merkez Birliği yönetim kurulunca tespit edilecek bir beyanname vermesi, 
 • Kooperatife ana sözleşme hükümlerini kabul ettiğine dair tüzel kişilerin ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin noterden, üreticilerin ise noterden veya kooperatifin bulunduğu ya da ikamet ettiği köy ve mahalle ihtiyar heyeti tarafından tasdik edilecek bir taahhütname vermesi, 
 • Ortaklığa kabul hakkında, kooperatif yönetim kurulunca karar alınması, 
 • Taahhüt ettiği ortaklık sermaye payının 1/4’ünü ödemiş olması,

Şartlarını yerine getirmesi durumunda ortaklık işlemi tamamlanmış olur.

Ortağın tespit edilen kredisine göre maddi teminat, kefil ya da her ikisi de talep edilir. Ortaklara 20.000.-TL’nin üzerinde tespit edilen krediler için; en az 2 kefilin yanında ortaklardan kredinin 2 katı tutarında kooperatif lehine taşınmaz ipoteği ve/veya en az 2 katı kasko değerinde taşıt aracı/traktör rehini alınmaktadır.

Kooperatiflerimizden kredi kullanmak isteyen ortaklarımızdan Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre Kredi Genel Sözleşmeleri imzalanmadan önce kefil teminatı ve/veya maddi teminat istenmektedir. İstenilen maddi teminatlar, gayrimenkul ipoteği, traktör/taşıt rehni ve banka teminat mektubudur.

Ortaklara 20.000.-TL’ye kadar tespit edilen krediler için; en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir.  

20.001.-TL ile 30.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 kefille, 

30.001.-TL ile 40.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 kefille,

Maddi teminatla kredi kullandırılmaktadır.

Kullandırılan kredilerde faiz indiriminden yararlanmak için Tarsim yapılması zorunludur. Cari faizli krediler için Tarsim yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ana sözleşme gereğince ortaklık şartını taşıyan üreticiler, üretici faaliyeti yaptıklarına dair belgelerini (tapu, kiralık arazi ise kira sözleşmesi, hayvan işletme belgesi, ÇKS, ÖKS vb...) kooperatife ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgelerdeki varlık ve ürün değerlerine göre kendilerine ortak beyannamesi düzenlenerek kredi limiti tespit edilmektedir. Ortağa tespit edilecek kredi limitinin gerçek kredi ihtiyacı ile orantılı olması, işletmenin üretimine yarar sağlamakla birlikte ortağın ödeme gücünü aşmaması zorunludur.

Ortağın tarımsal varlıkları ve bu varlıklar ile yapacağı tarımsal üretimleri dikkate alınarak gerçek tarımsal girdi ve kredi ihtiyacı tespit edilir. Tespit edilen limit dahilinde kredi kullandırılabilir.

Kooperatiflerin genel kredi yetki limiti 50.000 TL’dir. Bölge Birlikleri tarafından özel yetki limitleriyle 250.000TL’ye kadar kooperatiflere kredi yetki devri yapılabilir.

Kooperatif limitlerini aşan kredi limit talepleri Bölge Birliklerinin onayına sunulur.

Bölge Birlikleri ölçek büyüklüklerine göre 250.000 TL ile 500.000 TL arasında kredi limitlerini onaylama yetkisine sahiptir.

Bölge Birliklerinin yetki limitlerini aşan kredi limit talepleri Merkez Birliğinin onayına sunulur.

 Merkez Birliği 3.000.000 TL ‘ye kadar olan kredi limitlerini onaylama yetkisine sahiptir.

İşletme kredileri ( tohum, gübre, motorin, yem vs.) için 1 yıla kadar, 

Su ürünleri yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan besiciliği için 18 aya kadar,

Yatırım kredilerinde 4 yıla kadar vade uygulanmaktadır.

Kooperatifçe kullandırılan kredinin vadesi, kredilendirilen ürünün hasat zamanı ve gelirin elde edildiği dönemler dikkate alınarak Kooperatif Yönetim Kurulunca genel vadeler olarak belirlenir. Kredi kullandırma esnasında vade bildirilir ve vade sonuna kadar ödeme talep edilmez.

Ortaklarımız borcunu vade tarihinden önce dilediği tarihte ödeyebilir. Değişken faizli kredilerde ödeme tarihine kadar faiz uygulanır. Erken ödeme cezası bulunmamaktadır.

Kooperatif ortaklarının tarımsal girdi ihtiyaçları kooperatifçe temin ve tedarik edilerek karşılanmakta, bunlar ayni olarak verilmektedir. Ayrıca ortağın tarımsal üretim aşamasında ödemek zorunda kaldığı işçilik, sulama v.b. giderler kooperatif imkanları dahilinde nakdi olarak karşılanabilmektedir.

Ortaklarımıza tanımlanan kredi limitinin 10.000 TL’ye kadar %50 ‘si, 10.000 TL’nin üzeri için %25’i nakdi kredi olarak kullandırılmaktadır.

Ortaklarımıza tanımlanan kredi limitinin %75’i yatırım kredisi olarak kullandırılır. Yatırım kredisi ile alacağınız tarımsal girdinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ait şirketlerin dışında temin edilmesi durumunda, talep edilen yatırım kredisinin %10’u “öz kaynak katkısı” olarak peşin tahsil edilerek kalan kısım kredilendirilir.

18-76 yaş arası ortaklarımıza kredi kullandırma esnasında kredi hayat sigortası yapılmaktadır

200.000 TL ve üzerinde kullanılan kredilerde, taşınmazın rayiç değerinin belirlenmesi için,  Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu gayrimenkul şirketlerine ekspertiz raporu yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

200.000 TL’nin altındaki krediler için rayiç değer tespit tutanakları mevzuatımız kapsamında Kooperatif ve Bölge Birlikleri tarafından düzenlenmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ana Sözleşmesine göre ortaklarımız kendilerine tespit edilen kredilerin limitlerine göre ortaklık payı taahhüt ederler. Ortaklıktan çıkmanız halinde ödemiş olduğunuz sermaye payı Ana Sözleşme hükümleri dâhilinde tarafınıza iade edilmektedir.

 

 • 20.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %5’i, 
 • 20.000 TL’yi aşan kısım için 50.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %3’ü,
 • 50.000 TL’yi aşan kısım için 250.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %2’si,
 • 250.000 TL’yi aşan kısım için 1.000.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %1’i,
 • 1.000.000TL’yi aşan kısmı için tespit edilen kredinin % 0,5’i ortaklık payı olarak taahhüt edilmektedir.

 

Ayrıca, peşin alışveriş yapmak, sigorta poliçesi yaptırmak gibi kooperatif hizmetlerinden faydalanmak isteyen ortaklar en az bir ortaklık payı taahhüt ederler. Ancak taahhüt edilen ortaklık payı yasal olarak alınması gereken ortaklık payını geçemez. Taahhüt edilen bir ortaklık payı 100.-(Yüz) Türk Lirası’ndan aşağı olamaz.

Kurumumuzun Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Kuruluşuna üyeliği olması sebebiyle ortaklarımızın kredi limit ve risk bilgileri Bankalar Birliği Mevzuatı kapsamında her ay RM ve KKB’ye bildirilmektedir. Bankalar Birliğine üye olan diğer banka ve finans kuruluşları da limit risk bilgilerini görebilmektedir. 

 • Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet gösteren, 
 • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmayan, 
 • Yetkili organlarca ortaklığa ilişkin alınan kararın bir suretini kooperatife ibraz eden, 
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmayan, faizle para veya mal olarak kredi vermeyen,
 • Ayrıca ana sözleşmede yer alan diğer şartları sağlayan,

  tüzel kişi üreticiler de ortak olabilir.

Kooperatifimize gitmeden kullanmış olduğunuz cep telefonunuza “KORBİS” uygulamasını indirerek güncel kredi bilgileriniz ile kooperatif işlem bilgilerinizi öğrenebilir, ortağı olduğunuz kooperatif ile iletişime geçebilir ya da “Tarım Kredi Çağrı Merkezini(444 4 855)” arayabilirsiniz.

Ortaklık şartlarını taşıyan çiftçilerimizin Kooperatifimize üyeliği yapıldıktan sonra tarımsal/hayvansal faaliyetlerine görebir beyanname oluşturulmakta, bu beyannamede diğer finans kuruluşları ve bankalara olan borçlar çıkarıldıktan sonra oluşan gelirin belli bir oranına göre kredi limiti belirlenmektedir.