Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Emeğinizi ve geleceğinizi güvence altına alıyoruz

Ülke genelinde teşkilatlanmış en büyük çiftçi kuruluşu olarak, şirketlerimiz Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş ile tarım sigortası, hayat sigortası ve elementer branşlarda her türlü sigortacılık hizmeti sunuyoruz.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bulunan çiftçilerimize % 50 devlet destekli tarım sigortası yaparak, tarımsal ürünlerini, hayvan varlıklarını ve seralarını; dolu, don, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, sel ve su baskını, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlara karşı güvence altına alıyoruz. Poliçe düzenlenme aşamasından, hasar anı ve hasar sonrasında takibine, dosyanın hazırlanması ve itirazların TARSİM’e iletilmesinden, sorunun çözülmesine kadar üretici ortaklarımıza destek sağlıyoruz.

Tarsim Tarım Sigortası, ülkemizde tarımcılık faaliyeti gösteren çiftçilerin, yaptıkları tarımsal emekleri güvenceye almak için poliçe bazında teminatlar altında emeklerini koruma altına alan bir sigorta ürünüdür. İştirakimiz Bereket Sigorta aracılığıyla yapılan tarım sigortası ürünleri aşağıdaki gibi yer almaktadır.

 • Bereket Tarsim B.Baş Hayvan sigortası
 • Bereket Tarsim bitkisel ürün
 • Bereket Tarsim (sera sigortası)
 • Bereket Tarsim (K.Baş hayvan sigortası)
 • Bereket Tarsim (arıcılık sigortası)
 • Bereket Tarsim (kümes hyv.hayat sig)
 • Bereket Tarsim (su ürünleri sigortası)
 • Bereket Tarsim Süt sığırları dar kapsamlı)
 • Bereket Tarsim(Süt sığırları geniş kapsamlı)
 • Bereket Tarsim ağaç
 • Bereket Tarsim kuraklık ürün

Başta trafik ve kasko olmak üzere dask, konut, yangın v.b aşağıda belirtilen sigortalar Kooperatiflerimiz aracılığıyla üretilmektedir.

 • Bereket İşyeri Paketi
 • Bereket Kobi Paketi
 • İnşaat bütün riskler sigorta paketi
 • Bereket reasing all risk
 • Tarım Kredi Konut
 • Karayolları Motorlu Trafik(T01)
 • Karayolları Motorlu Trafik(T02)
 • Genişletilmiş Kasko
 • Dask
 • Nakliyat Emtea
 • TKK Nakliyat Emtea
 • Taşıyıcı Mali Mesuliyet
 • Taşıyıcı Mali Mesuliyet Abonman
 • Emtea Abonman
 • Nakliyat Emtea
 • Acente Mesleki Sorumluluk
 • Yurtdışı Sağlık Seyahat
 • Hekim Sorumluluk
 • Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi
 • İşveren Mali Sorumluluk Poliçesi
 • Genişletilmiş Kasko(Ortak Dışı)
 • Bereket Ferdi Kaza
 • Bereket Tarım Kredi Endüstriyel Paket
 • Özel Güvenlik Zorunlu Sor.
 • Bereketli Ortak Alan
 • Otel Paket
 • Bereket Akaryakıt
 • Genişletilmiş Traktör Kasko
 • Tehlikeli Madde Sigortası
 • Bereketli Çiftlik
 • IPARD Bereketli İşyeri
 • Bereketli Eşya
 • Bereket Tamamlayıcı Sağlık
 • Bereket Ferdi Kaza Plus
 • Yangın Abonman Sigortası
 • Yeşilkart Sigorta Poliçesi
 • TKK Personel Genişletillmiş Kasko
 • Bereket Grup Tamamlayıcı Sağlık
 • Taşinan Para Sigortasi
 • Emniyeti Suistimal Sigorta Poliçesi

Güvenli Ortak Kaza Sigortası 18-75 yaş arasındaki ortaklarımıza uygulanmakta olup, sigortalının; kaza sonucu yaşam kaybı halinde kanuni mirasçılarına, kaza sonucu sakat kalma, kaza sonucu kırık ve yanma halinde ise kendisine maddi destek sağlayan bir ferdi kaza sigortasıdır.

Kooperatiflerimizden kredi alan ortakların kredinin kullandırıldığı tarihten vadesine kadar olan süre için, kredinin kullandırıldığı tarihteki tabi olduğu faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve diğer masraflar ilave edilerek tespit edilecek bedel üzerinden sigortalanmakta olup herhangi bir nedenle ölümleri halinde varislerinin, borçlu ve kefillerinin kredi borcundan doğacak mağduriyetlerini önlemek amacına yönelik olarak Kredi Hayat Grup Senelik Vefat Sigortası düzenlenmektedir.