Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Toprak Islahı

  • 10 MART 2022
  • GÜNDEM

Toprağın Önemi: Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olan toprak, yer kürenin kabuğunu oluşturan kaya tabakasının (litosfer), iklimsel ve jeolojik olaylar sonucu sürekli aşınması ile meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşan toprağın içinde ayrışma ve birleşme ürünleri olarak farklı büyüklükteki kum, kil, tın, kireç, bitki ve canlı artıkları bulunmaktadır.

Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur. Toprak insanların beslenmesinde, iş sahibi olmasında bir huzur ve istikrar kaynağıdır. Ülkemizde de tarıma uygun alanlar ciddi tehditler altındadır. Bunların en önemlileri su ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, tuzlulaşma, yerleşim ve sanayi için yapılaşma gibi amaç dışı kullanılmasıdır.

Toprak Islahı: Toprak ıslahı, tarım topraklarının fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi demektir.

Toprak ıslahında:

  • Drenaj,
  • Havalandırma,
  • Su tutma,
  • İşlenebilirlik,
  • Renk önem taşımaktadır.

Drenaj, daha çok killi yapıya sahip geçirgenliği az topraklarda suyun akıp gitmesi için alınan önlemdir.

Killi topraklara organik katkı maddesi ilave ederek, toprağa kum, çakıl, kireç taşı karıştırılarak, iklim şartlarına göre toprak işlenerek ve havalandırılarak toprağın drenajı geliştirilebilir.

Havalandırma, toprak drenajını iyileştirir,

Bitki köklerinin ve diğer toprakaltı organizmaların nefes almasını sağlar. Havalandırma drenaj için kullanılan yöntemlerin çoğu ile sağlanabilir.

İşlenebilirlik, ağır killi yapıdaki toprakların, toprak işleme aletleri ile kolay çalışılabilir hale getirilmesi demektir.

İşlenebilirlik drenaj için kullanılan yöntemler ve toprağın ihtiyaç duyduğu uygun organik katkı maddelerinin ilavesi ile sağlanmaktadır.

Su tutma, yetersizliği, kumlu topraklarda büyük problem olmaktadır.

Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için öncelikle toprağa yeterli yanmış ahır gübresi gibi organik katkı maddeleri verilmelidir.

Kumsal topraklarda su tutma kapasitesi artığında bitki kökleri kurak koşullarda da yeterli suyu alacağından verimde önemli artışlar sağlanabilir.

Renk, toprağın asıl rengi, orijini olan ana kaya ve içindeki organik madde miktarına bağlıdır.

Toprağın renginin koyu olması, üzerinde nesiller boyunca tarım yapıldığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.

Koyu renkli topraklar ısıyı daha çabuk absorbe etmekte ve daha yavaş soğumaktadır. Toprağın rengini koyulaştırmak için günümüzde daha çok organik karışımlar tercih edilmektedir

Toprakların Verimlilik Unsurları: Tarım topraklarının verimliğini belirleyen başlıca unsurlar olarak bünye, pH(asitlik), tuzluluk (%tuz), organik madde kapsamı (%), kireç durumu (%CaCO3), potasyum ve fosfor gibi besin maddelerini sayabiliriz.

Bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişeceği en uygun toprak, % 45 mineral madde,

% 25 su,

% 25 hava ve

% 5 organik madde içermelidir.

Bitki Besleme: Bitkiler büyüyüp gelişmek ve ürün vermek için insan ve hayvanlar gibi beslenmek zorundadır. Bitkilerin kendi kök, dal, yaprak, meyve ve ürünlerini yapabilmeleri için kullandıkları maddelere "bitki besin maddeleri" denilmektedir. Bitkiler, besin maddelerini toprak altından kökleri ve toprak üstünden yeşil aksam dediğimiz yaprakları ile toprak ve atmosferden alırlar.

Tarım yapılan toprakların verimliliğini artırmak, yetiştirilen tarım ürünlerinin miktarını ve kalitesini yükseltmek amacıyla toprakta yeterince bulunmayan besin maddelerinin insanlar tarafından toprağa verilmesine gübreleme, bu besin elementlerini içeren maddelere ise gübre denir.

Dünyadaki bütün canlı ve cansız varlıklar, yüz kadar küçük ve birbirinden farklı element adını verdiğimiz birimlerden oluşmaktadır. Bu elementlerden, bitkilerin gelişimi için mutlak gerekli olan 17 element şunlardır: karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bor, çinko, bakır, molibden, klorür ve sodyum. Bu 17 element den bitki gelişimi için yapılan gübrelemelerde kilogram ile ölçülerek daha fazla oranda toprağa verilen ilk on elemente makro elementler ve gram olarak az miktarda toprağa verilmesi yeterli olan geri kalan 7 elemente ise mikro (iz) elementler denilmektedir. Bu besin maddelerin bulunduğu gübreler organik ve kimyasal olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır.

Dr. Sami SÜZER