Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Ankara Bölge Birliği (1528 Akyurt TKK) Gayrimenkul Satış İhale İlanı

  • 28 TEMMUZ 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar  Mahallesi 4263 ada 7 parselde kayıtlı 732,16 Kerpiç Ev niteliğindeki gayrimenkul ile Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar  Mahallesi 4263 ada 9 parselde kayıtlı 702,18 m² üzerinde ahır olan tarla niteliğindeki gayrimenkulün satışı kapalı zarf teklif alma ve açık artırma usulü ile satılacaktır.

S

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA/PARSEL

ALANI (m²)

NİTELİĞİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Ankara

Akyurt

Balıkhisar

4263/7

732,16

Kerpiç Ev

75.000-TL

2.250-TL

2

Ankara

Akyurt

Balikhisar

4263/9

702,18

Üzerinde Ahır Olan Tarla

70.000-TL

2.100-TL

 

1-Gayrimenkulün satış ihalesi 13/08/2020 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de, 1528 Sayılı Akyurt Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyenler şartname ve teklif mektubu örneğini 1528 Sayılı Akyurt Tarım Kredi Kooperatifi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler.

3-İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatlarını ihale günü (13.08.2020) saat 13:00’e kadar 1528 Sayılı Akyurt Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır.

4-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Tarım Kredi Kooperatifleri yürürlükteki Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

8- Kurumumuz 5281 Sayılı Kanunun 31.maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17.maddesinin (4) numaralı fıkrası ( r ) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV den müstesna kılınmıştır.

ADRES : Beyazıt Mah.Selimeye Cad. No: 2 Akyurt/ANKARA      

1528 Sayılı AKYURT TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

Telefon: 0 312 844 10 03   -  0 505 799 44 91