Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Ankara Bölge Birliği (2144 Taşköprü TKK) Hizmet Bölmeli Depo Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İhale İlanı

  • 28 TEMMUZ 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-Kooperatifimizce Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Ağcıkişi Mahallesi, 38 ada, 12 no’lu parselde kayıtlı 1.973,07 m² arsa üzerine yaptırılacak Hizmet Bölmeli Depo ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre (Şartnamede açıklanan şekilde) 1.355.000,00-TL (KDV hariç) 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin Geçici Teminatı 40.650,00-TL’dir.

3-İhale 11/08/2020 tarihinde, saat 14:00’de Harmancık Mah. Çeşme Sok No:18/A Taşköprü Kastamonu adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4- İstekliler bu işe ait proje ve ihale dosyasını, TAREKSAV , (Tarım Kredi Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı)’na 250,00-TL (T.C Ziraat Bankası Bahçelievler şubesi TR27 0001 0006 2653 2758 0150 01) yatırarak Harmancık Mah. Çeşme Sok No:18/A Taşköprü Kastamonu adresinde bulunan 2144 Sayılı Taşköprü Tarım Kredi Kooperatifinde veya Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği GMK. Bulvarı No:58 Çankaya Ankara adresinde bulunan hizmet binasından temin edilebilir. Ayrıca 10/08/2020 tarihine kadar çalışma saatleri içinde 2144 Sayılı Taşköprü Tarım Kredi Kooperatifinde veya Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği hizmet binasında çalışma saatleri içinde incelenebilir. 

5-İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazırlanan tekliflerini kapalı zarf içerisinde ihale gününden bir gün öncesi mesai bitimine kadar İnşaat Komisyonuna vermesi gerekmektedir.

6- İhale komisyonunca dış zarflar açılarak yeterlilik alan firmalar belirlenecek 11.08.2020 tarihinde isteklilerin huzurunda yeterlilik alan firmalar ile ihale yapılacaktır

7-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-İsteklilerde aranan şartlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

9-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.