Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

EĞİTİM UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

 • 24 EYLÜL 2020
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLERE VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA

EĞİTİM UZMANI

İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ekim 2020 – Aralık 2023

Başvuru Numarası: CS3.1-23

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 24 Eylül 2020

Son Başvuru Tarih ve Saati: 9 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi"ni Avrupa Birliği'nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında Dünya Bankası işbirliği ile uygulamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Eğitim Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince Ekim 2020 – Aralık 2023 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık kırk ay olup, Ekim 2020 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Sözleşmeler 12 aylık imzalanacak olup tamamlanma tarihi akabinde performans değerlendirilip yenilenecektir.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte verilen iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Nitelikler ve Beceriler

 • İlgili üniversite programlarından lisans (Sosyal Bilimler veya ilgili alanlar) mezuniyeti

 

 • Uluslararası projelerde Eğitim Uzmanı / Koordinatörü veya benzeri bir rolde en az 5 yıllık deneyim

 

 • Özellikle düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişiler için olmak üzere, eğitim programlarının tasarımı ve sunumunda kanıtlanmış deneyim sahibi olmak

 

 • Yetişkin eğitimi ve beceri geliştirme dahil olmak üzere, geleneksel ve modern öğretme/öğrenme yöntem ve tekniklerine ilişkin kanıtlanmış deneyim sahibi olmak

 

 • Beceri geliştirme literatürüne hakim olmak

 

 • Eğitim Danışmanlığı sözleşme yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir

 

 • Tarıma dayalı eğitim programları da dahil olmak üzere tarım sektörüne ilişkin bilgi ve deneyim tercih sebebidir

 

 • İş tanımında belirtilen diğer hususlar

 

Görev ve Sorumlulukları

TKK Eğitim Departmanının rehberliğinde, Eğitim Uzmanı, Proje dahilinde eğitimlerin sağlanmasıyla ilgili tüm hususlardan, eğitimlerin yüksek kalitede gerçekleştirilmesinden ve bu kapsamda Proje hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumlu olacaktır.

Daha spesifik olarak, Danışman:

 • Çıktıların yüksek kalitede olmasını, çiftçilerin ihtiyaçlarını yansıtmasını ve projenin hedeflerini karşılamasını sağlamak amacıyla alınacak boşluk analizi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi

 

 • İhtiyaç Analizi temel olarak alınacak eğitim hizmetlerinin iş tanımlarını hazırlamak ve satın alma süreçleri için girdi sağlamak

 

 • Müfredat tasarımından sorumlu danışmanları koordine etmek ve denetlemek

 

 • Taslak müfredat ve eğitim planları da dahil olmak üzere danışmanlıkların çıktılarını gözden geçirmek

 

 • Öğretme ve öğrenme yöntemlerinin kadınlar ve mülteciler için uygun olmasını sağlamak

 

 • Eğitim sağlayıcılar tarafından sunulan izleme raporlarının eksiksiz ve sözleşme şartlarına uygun olmasını sağlamak

 

 • Eğitim sağlayıcıların yerinde kontrolünü sağlamak

 

 • Eğitimlerin uygulama planına göre verilmesi için Proje illerinin her birinde, Saha Görevlileri ile yakın koordinasyon içinde çalışmak

 

 • İş tanımında belirtilen diğer hususlar

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgeleri en geç 9 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No:7 Çankaya / Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar: