Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Projenin Görünürlüğü İçin Sosyal Medya ve Web Hizmetleri Servisi Danışmanlık Hizmet Alımı İlgi Bildirimine Davet

 • 24 TEMMUZ 2020
 • GENEL DUYURU
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

 GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

 PROJENİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ İÇİN SOSYAL MEDYA VE WEB HİZMETLERİ SERVİSİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: : -48 ay

Başvuru Numarası: CS3.2-02

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 24.07.2020

Son Başvuru Tarih ve Saati: 07.08.2020 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,  Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir.[1] Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

 

Verilmesi planlanan hizmetin temel amacı, iletişim ve görünürlük stratejisi kapsamında kurumsal kimlik tasarımı, web sitesinin kurulması ve yönetilmesi, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve bu minvalde içeriklerin görsel tasarımlarının yapılmasıdır.

 

Detaylı İş Tanımını ilan metninin sonundaki linkten indirebilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu taktirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmaları hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Bu bilgi ve belgeler broşür gibi görsel unsurlar içeren, firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan ve asgari son üç yılda görevle ilgili tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunulmalıdır (bknz. Ek Başvuru Şablonu). Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

 

 1. İş tanımında belirtilen hizmetler ile ilgili asgari 3 yıl olmak üzere firma deneyimi.
 2. Türkçe ve Arapça ve/veya İngilizce Sosyal medya hesabı yönetme tecrübesine sahip olmak.
 3. Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşların proje bazlı veya kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi hakkında tecrübesi olmak.
 4. Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşların kurumsal kimlik, görsel tasarım, grafik uygulama hizmetleri hususunda tecrübesi olmak.
 5. Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşlarının bülten veya dergilerinin içerik üretimi, tasarım ve yayınlanması gibi hizmetler hususunda tecrübesi olmak.

 

Firma seçiminde tercih sebebi olacak kriter ise şöyledir;

 1. Hizmet alımı ilan tarihi itibariyle iş tanımında belirtilen personelleri istihdam ediyor olmak.
 2. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projede tanıtım, basın yayın, iletişim, promosyon vb. alanlarda tecrübe sahibi olması

3.Tercihen Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarla ilgili olmak üzere en az 3 toplumsal projede görev almış olmak.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması hainde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.     

 

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

 

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 06.08.2020 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

 

İlgi bildirimlerinin, 07.08.2020 saat 18.00 tarihine kadar yazılı olarak, aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla ulaştırması gerekmektedir:

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Proje Ofisi

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya - Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

E-mail: frit@tarimkredi.org.tr

 

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

KAPSAMINDA ALINACAK

PROJENİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ İÇİN SOSYAL MEDYA VE WEB HİZMETLERİ SERVİSİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İÇİN

 

İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

 

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmaları; Projenin Görünürlüğü İçin Sosyal Medya ve Web Hizmetleri Servisi Danışmanlık Hizmet Alımı’nı yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.

 

Bu bilgi ve belgeler broşür gibi görsel unsurlar içeren, firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

 

 1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, 24.07.2020 tarihinde Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS3.2-02 numaralı Projenin Görünürlüğü İçin Sosyal Medya ve Web Hizmetleri Servisi Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.

 

 1. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

 

 1. İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:
  1. Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları
  2. İş Bitirme Belgeleri,
 • Referans Mektupları,
 1. Broşürler,
 2. Çalışmaların dijital kopyaları.
 1. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

 

Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler. Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

 

[1] AB, Dünya Bankası ve kurumumuz arasında imzalanacak anlaşmalar imzalama aşamasındadır. Temmuz ayında sürecin tamamlanması beklenmektedir.