Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

SAHA KOORDİNATÖRÜ İSTİHDAMI DUYURUSU

 • 24 EYLÜL 2020
 • GENEL DUYURU
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLERE VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA

SAHA KOORDİNATÖRÜ

İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ekim 2020 – Aralık 2023

Başvuru Numarası: CS3.1-09

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 24 Eylül 2020

Son Başvuru Tarih ve Saati: 9 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi"ni Avrupa Birliği'nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında Dünya Bankası işbirliği ile uygulamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Saha Koordinatörü alınacaktır. Danışman Proje süresince Ekim 2020 – Aralık 2023 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık kırk ay olup, Ekim 2020 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Sözleşmeler 12 aylık imzalanacak olup tamamlanma tarihi akabinde performans değerlendirilip yenilenecektir.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte verilen iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans derecesi olması,

 

 • Tercihen kırsal alanlarda olmak üzere, minimum 3 yılı ekip lideri olmak üzere projelerde veya saha çalışmalarında minimum 5 yıllık deneyim sahibi olması,

 

 • Göç projelerinde ve uluslararası finanse edilmiş projelerde deneyim sahibi olması,

 

 • Donörler ve kamu kurumları ile çalışma deneyimi olması,

 

 • Farklı uzmanlıklara sahip kişilerin olduğu takımları yönetme tecrübesi ve yeteneği olması,

 

 • Sorunları çözme ve işbirliğini teşvik etme becerilerine sahip olması,

 

 • Her seviyedeki devlet görevlileriyle ve ortak kuruluşlarla etkin bir şekilde etkileşim kurma becerisi olması,

 

 • İngilizce ve Türkçe içerik üretmek için hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi olması,

 

 • İş tanımında belirtilen diğer hususlar

 

Görev ve Sorumlulukları

 • Diğer PUB üyeleriyle, özellikle Eğitim Uzmanı, İ & D Uzmanı, Sosyal ve Çevresel Koruma Uzmanları ile yakın çalışma; proje planlama, uygulama, GRM, izleme ve değerlendirme ile ilgili tüm faaliyetlerde onları desteklemek,

 

 • İlgili devlet mevkidaşları ve diğer paydaşlarla irtibat kurmak,

 

 • Proje tasarımındaki herhangi bir değişiklik veya tehdit hakkında proje ekibini güncellemek,

 

 • Seçilen illerdeki Saha Görevlilerini denetlemek,

 

 • İ & D çerçevesine göre haftalık ve aylık planlar, çalışma programları oluşturmak ve yönetmek, Saha Görevlileri tarafından yürütülen saha ziyaretleri için rotalar düzenlemek,

 

 • Birincil Kooperatifler, Türk Kızılayı ve diğer danışmanlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yürütülen tüm saha çalışmalarını denetlemek,

 

 • Birincil Kooperatifler, Bölgesel Birlikler ve danışmanlık hizmeti sağlayıcıları için alanla ilgili tüm konularda ana irtibat noktası olmak,

 

 • Sahadaki paydaşlar veya menfaat sahipleri ile yapılacak toplantı ve seminerleri planlamak,

 

 • Toplantı, seminer, çalıştay ve eğitimler gibi faaliyetlerin uygulanmasına destek ve nezaret etmek,

 

 • Ekte verilen iş tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgeleri en geç 9 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri:

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No:7 Çankaya / Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar: