Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ İMZALAYAN TKK ÜYESİ ÇİFTÇİLERE TEKNİK DESTEK SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIMI

 • 29 EYLÜL 2020
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

 

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

 

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ İMZALAYAN TKK ÜYESİ ÇİFTÇİLERE TEKNİK DESTEK SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIMI

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: : 10/2020 – 12/2023

Başvuru Numarası: CS1.2-01

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 29.09.20

Son Başvuru Tarih ve Saati: 16.10.2020 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi"ni Avrupa Birliği'nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında Dünya Bankası işbirliği ile uygulamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Alınması planlanan hizmetin temel amacı, resmi olarak işçi çalıştırma süreçleri ve diğer teknik konularda proje kapsamında sözleşmeli üretim yapan çiftçilere teknik yardım sağlamaktır. Bu danışmanlık hizmeti, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere, (a) resmi işçi çalıştırma süreçleri, (b)bu işlemlerle ilgili belgeler, (c) sosyal güvenlik hizmetleri başvurusunun nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgiler, (d) resmi olarak işçileri işe almak ve onları sosyal güvenliğe kaydettirmek için tamamlanması gereken prosedürler hakkında bilgi ve (e) ilgili kamu kurumları hakkında sürekli bir şekilde teknik ve idari destek sağlayacaktır.

Alınması planlanan hizmetin kapsamı aşağıda özetlenmiştir:

 • Türkiyeli ve göçmen tarım işçileri için ayrı ayrı 4a Maddesi kapsamında kayıtlı istihdamını düzenleyen ulusal mevzuat ve prosedürler hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlanması,
 • Eğitim materyalleri ve kurallar dizisinin hazırlanması,
 • Çiftçilerin uyması gereken mevzuat ve kuralların ayrıntılarını belirleyen kurallar setinin hazırlanması,
 • "Çiftlik ve Bütçe Yönetimi" el kitabının hazırlanması,
 • Bu danışmanlık hizmeti kapsamındaki eğitimlerin Merkez Birliğe, 6 proje ilindeki bölge birliklere ve 241 birim kooperatife ve 2000 çiftçiye en az 100 oturumda uygulanması.

Detaylı İş Tanımını ilan metninin sonundaki linkten indirebilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu takdirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgilenen firmalar hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı alanında minimum 3 yıl deneyim
 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı alanında minimum 3 yıl eğitim deneyimi

Aranan diğer nitelikler ve detaylar için “ İş Tanımı” dokümanını inceleyiniz.

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017  ve  Ağustos  2018’te  revize  edilen  “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması hainde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi”  prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 12.10.2020 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

İlgi bildirimlerinin, 16.10.2020 saat 18.00 tarihine kadar yazılı olarak, aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla ulaştırması gerekmektedir:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Proje Ofisi

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya - Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

E-mail: frit@tarimkredi.org.tr

 

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

KAPSAMINDA ALINACAK

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ İMZALAYAN TKK ÜYESİ ÇİFTÇİLERE TEKNİK DESTEK SAĞLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN

 

 İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmaları Hizmetleri Sözleşmeli Üretim Sözleşmeleri İmzalayan TKK Üyesi Çiftçilere Teknik Destek Sağlanması Danışmanlık Hizmetini yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.


Bu bilgi ve belgeler fatura, referans mektubu, sözleşme örnekleri gibi dokümanlar olabilir, Firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, 29.09.2020 tarihinde Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS1.2-01 numaralı Sözleşmeli Üretim Sözleşmeleri İmzalayan TKK Üyesi Çiftçilere Teknik Destek Sağlanması Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.

2. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

3. İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:

 1. Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları
 2. İş Bitirme Belgeleri,
  1. Faturalar, Sözleşme örnekleri, Referans Mektupları,
 3. Çalışmaların dijital kopyaları.
 4. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren  diğer bilgi ve belgeler. Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır.

Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır