Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı 2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünden Gayrimenkul Satış İlanı

  • 22 EYLÜL 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan Tekirdağ İli, Hayrabolu ilçesi, Emiryakup Köyü, 2423 nolu parselde kayıtlı üzerinde 80 m2 taban alanlı 3 katlı lojmanlı hizmet bürosu ile 165 m2 ile 310 m2 taban alanlı 2 adet depo bulunan 4.000 m2 alanı haiz “Hizmet Binası Depo ve Arsası” niteliğindeki  taşınmaza 330.000,00-TL muhammen bedel tespit edilmiş olup bahse konu gayrimenkullerin, 330.000,00–TL muhammen bedel üzerinden  “Kapalı zarf - açık arttırma” usulüyle satışıdır.

 

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı (m2)

 

Muhammen Bedeli

 
İhale tarihi ve saati

 

4.000 m² arsa ve üzerinde Hizmet Binası Depo ve Arsası

Tekirdağ İli,

Hayrabolu ilçesi,

Emiryakup Köyü

 

 

4.000 m² arsa

 

 

330.000,00-TL

 

 

30.09.2020-10:00

 

2- İhaleye katılan her katılımcıdan %3 geçici teminat 2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR76 0001 0001 0608 3868 4150 01 nolu hesaba yatıracaktır.

3-İhaleye katılıp, ihaleyi kazanan katılımcıdan %6 kesin teminat 2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR76 0001 0001 0608 3868 4150 01 nolu hesaba yatıracaktır.

4- Kurumumuz 5281 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrası (r) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV’den müstesna kılınmıştır.

5- Bu ihale Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğü (Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Cad. No:8 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ) adresinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi ihalenin yapılacağı adresten alınabilir.

6-İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale tarihinden bir gün önce (29.09.2020 Saat 17.30) mesai saati bitimine kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886-4734 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

 

TEL: 0 (282) 261 10 44

TEL: 0 (282) 225 50 12