Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi

Tarım Kredili olmak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak misyonumuz, ortaklarımızın ve genel anlamda Türk çiftçisinin her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı, ürünleri pazarlamayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçlamaktır.

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal kredide lider olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu doğrultuda, Türkiye’nin tarımsal kredi lideri ve Türk çiftçisinin sosyoekonomik güvencesi olma yolundaki vizyonumuza uygun nitelikteki insan gücü ihtiyacını sağlamak, temel insan kaynakları yaklaşımımızdır.

Farkımız, çalışanlarımız


Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerini 1863’ten bugünlere taşıyan;

Kurum kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması ve tüm çalışanlarımızın sonuna kadar Türk çiftçisine hizmet etme arzusunda olmasıdır.

Değişimleri yakalayabilmek


Amacımız, hizmet içi ve hizmet dışı eğitimler ile çalışanlarımızı

ayak uydurabilen, değişime ve gelişime açık ve başarı odaklı, bireyler haline getirerek; Kurumumuzun verimliliğini sürdürmektir.

İstihdam politikamız


Kurumumuzda görev yapacak Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi unvanlı personel, ihtiyaç halinde, ülke çapında yüksek tirajlı bir gazetede ve kurumsal web sitemizde yayınlanan ilan doğrultusunda KPSS puanı ile istihdam edilmektedir.

Tarafsız, eşit, ahlaki ve etik değerlere uygun, topluma ve çevreye duyarlı insan kaynağını temin etmek en önemli prensibimizdir.

Kariyer yollarımız

Merkez Birliğimiz, Merkez Birliğimize bağlı 17 Bölge Birliğimiz ve 1.615 birim Kooperatifimizle ülke çapında geniş ve yaygın bir örgüt yapısına sahip olan Kurumumuzda bizlerle birlikte Türk tarımına hizmet etmek bir ayrıcalıktır.

Güçlü ve nitelikli bir çalışan profili oluşturmak amacıyla tüm çalışanlarımıza iş tatmini sağlayacak farklı kariyer yolları sunmaktayız.

Kooperatiflerimizde Kooperatif Görevlisi veya Ziraat Mühendisi olarak işe başlayan personel, ileriki kariyer dönemlerinde öncelikle Kooperatif Müdür Yardımcılığına, daha sonra da Kooperatif Müdürlüğü unvanına yükselebilmektedir.

Bölge Birliklerimizde Yönetmen, Bölge Müdür Yardımcısı ile Bölge Müdürü unvanları, Merkez Birliğimizde ise Yönetmen, Birim Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür unvanları; Servis Görevlisi adaylarının kariyer yolunu oluşturmaktadır.

Kurumumuzda örgütsel kariyer yönetimi uygulamalarının arasında oryantasyon, yönetici yetiştirme, tayin ve terfinin yanı sıra transfer uygulamasına da yer verilmektedir. Bu sayede örgüt içerisinde iki yönlü olarak hem dikey hem de yatay hareketliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurumumuzda yetkin potansiyel çalışanların belirlenmesi, çalışanlara gerekli mesleki, bilgi, beceri ve gelişme imkanları sunularak üst görevlere hazırlanmaları ve böylelikle bu çalışanlarımızın kariyer yollarında başarıyla ilerlemelerinin sağlanması için gerekli planlamaları yapmaktayız.

Aktif İlanlar

Süresi Geçmiş İlanlar