Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X


Kuruluş amacı; “Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan memurların sakatlık, emeklilik ve ölüm hallerinde yardım sağlamak ve kooperatiflerde zimmet, ihtilas ve benzeri suçlar sonunda meydana gelen ve ilgililerden tahsil edilemeyen zararları, ilgili kooperatiflere ödemek” şeklinde olan Vakfımız, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.09.1965 tarih ve 107 sayılı kararıyla tescil edilerek, “Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Sosyal Yardım ve Zincirleme Kefillik Sandığı” adıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda ise; Vakıf senedinin birçok maddesi, o günün gerek ve koşulları ile o dönemdeki mevzuat hükümlerine uygun biçimde değiştirilerek 11.05.2011 tarihinde en son şeklini almıştır.

VAKIF SENEDİNE GÖRE;

Vakfın Esas Amacı

Üyelerin emeklilik veya görevden ayrılmaları halinde kendilerine, ölümleri halinde menfaattarlarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar çerçevesinde yardım sağlamaktır.

Afetlere maruz kaldığı belgelenen üyelere, imkânlar ölçüsünde yardım yapılabilir, yapılacak yardımların miktarları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Vakfa Giriş

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kadrolarında çalışan ve sonradan göreve alınacak personel (Geçici personel ayrık) Vakfın tabii üyesidir.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri veya bunların personelleriyle ilgili olarak kurulan veya kurulacak olan Vakıf ve kuruluşların personeli (Geçici personel ayrık) ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından kurulan veya iştirak edilen şirketlerin personeli de (Geçici personel ayrık) aynı esaslara göre Vakfa üye olabilirler.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Vakfın kuruluş amacının Tarım Kredi Kooperatifleri çalışanlarının; sakatlık, emeklilik ve ölüm hallerinde yardım sağlamak, kooperatiflerde; zimmet, ihtilas vb suçlar sonunda meydana gelen ve ilgililerden tahsil edilemeyen zararları, ilgili kooperatiflere ödemek olduğunu biliyor muydunuz?

PERSONEL VAKFINDAN HABERLER